Hvordan oppretter jeg en ny oppgave?

Du oppretter en ny oppgave under menyen «Oppgaver». Oppe til høyre finner du knappen «Ny oppgave». Du kommer da inn på en mal der du kan gi navn til oppgaven, koble til artikler og utforme oppgaver.