Jeg får ikke tilgang til lærerrommet.

Sjekk at du har de rollene som er påkrevet for at du skal komme inn i lærerrommet. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn i Feide på adressen: https://innsyn.feide.no/. Du skal ha rollene [member, faculty, employee] eller [member, staff, employee].