Jeg finner ikke læringsstien fra læreren.

Læringsstier ligger ute til venstre i bildet med ikonet som viser en trestruktur. Klikk på ikonet eller teksten.