Kan eleven avbryte læringsstien og fortsette senere?

Ja. Eleven kan avbryte læringsstien og fortsette senere. Eleven kan også redigere sin besvarelse frem til innleveringsfristen.