Kan eleven endre på sitt svar?

Ja. Eleven kan redigere sin besvarelse frem til innleveringsfristen. Eleven kan også avbryte læringsstien og fortsette senere før eleven sender inn svaret.