Hvor finner jeg besvarelsene i en læringssti?

Besvarelsene finner du på flere måter:

1. Klikk på Læringstier og velg «Mine læringsstier». Velg ønsket læringssti, trykk på de tre prikkene og velg «Se svarene»

2. Velg «Vurdering» og deretter «Læringsstier». Åpne aktuelle læringssti, da ser du alle elever som har mottatt læringsstien med status «Besvart» eller «Ikke besvart».

3. Velg «Elever» og deretter aktuelle elev. Velg så oppgave eller læringssti, og gå inn på besvarelsen du ønsker å se på.