Læreplantilkobling

Fag

Utdanningsvalg

Samfunnskunnskap

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Karrierekompetanse
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Hvilke drømmer har du for fremtiden?

Hvordan ser du for deg at livet skal bli? Hvilke valg står du foran, og hvilken retning skal du gå?

Accessibility icon Hvilke drømmer har du for fremtiden?

Fremtiden

Det er vanskelig å vite hvordan fremtiden blir. Det eneste vi kan være sikre på, er at fremtiden kommer, en dag om gangen. Fremtiden kan derfor være noe som skjer snart – eller om en lang stund.

Noen gruer seg, og andre gleder seg, med tanke på små og store endringer som vil skje i livet.

EN dame som sitter og ser utover sjøen

Fremtidsønsker

Hva vi drømmer om, endrer seg etter hvert som vi blir eldre. Små barn drømmer kanskje om å leke eller spise, mens tenåringer kanskje drømmer om å bli forelsket eller ta gull i OL.

Kanskje drømmer noen om hva slags jobb de vil ha, hvor de vil bo, eller at de får mye penger. De kan drømme om å bo på landet eller i byen, eller kanskje i en helt annen del av verden.

Hva drømmer du om?

Jente som står å ser ut i luften og smiler

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!