Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Håndverksferdigheter
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjent med …

Triceratops

Denne dinosauren hadde nebb, 600 tenner og en liten hjerne.

Triceratops
Lys bakgrunn av stein

Utseende

Triceratops kunne bli åtte meter lang. Den hadde en ganske kort hale og fire store føtter som den gikk på. Høyden over hoften kunne bli tre meter.

Hodet var veldig stort med to lange, spisse horn over øynene og et mindre horn på nesen. Bakerst på hodet hadde den en stor benkrage.

Triceratops hadde ikke fortenner, men et nebb. Lenger bak i munnen var det opp mot 600 tenner. Den hadde en nokså liten hjerne, god luktesans og beveget seg godt. Øynene pekte utover til sidene.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Triceratops

Levevis

Disse store dyrene levde av planter. Tennene i over- og underkjeven fungerte nesten som en saks. De skar maten sin opp inne i munnen. Dette gjorde at tennene ble fort slitt. Den kan ha spist små blomster fra ulike trær.

Triceratops

Kilder:

 • Hoel, Ole Andreas; Delsett, Lene Liebe: Triceratops Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 20 fra https://snl.no/Triceratops

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images