Hva er ytringsfrihet?

Tenk hvis du ikke fikk lov til å si det du mener i klassen. Eller at du ikke fikk lov til å være uenig i det regjeringen sier. I Norge trenger vi ikke å være så redde for dette. Vi bor i et demokrati som passer på ytringsfriheten.

Ytringsfrihet er retten du har til å:

 • Ytre, altså si, din mening – så lenge den ikke er hatefull eller diskriminerende (å behandle noen dårligere enn andre) 
 • og gi informasjon

Ytringsfriheten er beskyttet av artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som støttes av hele verden. 

Forklaring

 

Veien til ytringsfrihet

Vi har ikke alltid hatt retten til å si hva vi vil. Etter 2. verdenskrig godkjente FN verdenserklæringen om menneskerettigheter, hvor ytringsfrihet var en viktig del.

Artikkel 19 i FNs verdenserklæring i korte trekk:

Alle har rett til å ha egne meninger. Ingen andre kan tvinge deg til å mene noe annet. Du kan si hva du vil, så lenge det ikke skader andre.

Journalister som jobber i aviser, har ikke alltid hatt lov til å skrive hva de vil. Det hender at de som bestemmer i et land, blir sinte hvis de leser noe negativtDa hender det at de tvinger journalister til å endre teksten så den blir positiv. Dette kalles sensur. Noen ganger har journalister også blitt satt i fengsel for det de har skrevet.  

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Er ytringsfriheten truet?

I mange land blir politikere og journalister altså sensurert fordi de kritiserer regjeringen. De kan ikke skrive akkurat det de vil. Da kan de havne i fengsel. Flere journalister fra Russland har blitt truet fordi de skriver kritikk mot president Vladimir Putin. Miljøaktivisten Greta Thunberg har også opplevd trusler for det hun sier om klimaendringene.

Je suis Charlie

Også i land som ligner mer på Norge blir ytringsfriheten truet. Her er det oftest ulike grupper som vil skremme folk til å ikke si det de mener. I 2015 ble tolv mennesker drept i Paris fordi de hadde publisert vitsetegninger av den muslimske profeten Muhammed. De drepte jobbet for avisen Charlie Hebdo.

Hvor går grensen?

Hvor går grensen for hva man kan si? Dette er et vanskelig spørsmål. Norsk lov forsvarer ytringsfriheten. Men ikke alt er lov til å si. Noen ganger sier og skriver folk hatmeldinger. Homofile og muslimer opplever ofte det på sosiale medier. Da må norsk lov forsvare dem.

Hatefulle ytringer – Straffeloven § 185, forenklet:

Hvis noen truer andre på grunn av hudfarge, fysisk hemning, legning eller religion kan de få 3 års fengsel. Det samme gjelder hvis de bruker hatefulle symboler.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

SIAN – et dilemma

I august 2020 holdt SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) en demonstrasjon foran Stortinget. SIAN er kjent for å si hatefulle ting om islam og innvandrere 

Mange ungdommer hadde hørt om demonstrasjonen, og kom for å protestere mot demonstrasjonen til SIAN. De fleste som kom, var fredelige. Men noen gikk til angrep mot SIANs medlemmer. De var sinte fordi de hadde hørt at SIAN hadde brent Koranen (muslimenes hellige bok) foran Stortinget. Det viste seg at SIAN ikke hadde brent Koranen, men at de hadde sagt hatefulle ting om islam.

SIAN mente at deres ytringsfrihet ble truet. De ble angrepet på grunn av deres egne meninger. Etter dette har det blitt diskutert hvor mye SIAN har rett til å si og ikke. Har ikke alle ytringsfrihet i Norge?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Hvordan kan vi forsvare ytringsfriheten?

Det er flere måter å forsvare ytringsfriheten på. Statsledere i alle land bør bli enige om like lover. Journalister bør ha lov til å skrive det de vil, så lenge det ikke er hatefulle ytringer. I tillegg er det viktig å anmelde hatefulle ytringer, og ikke være redd for å snakke med noen om det.

Kilder:

 • Faktisk.no (31.08.2020): SIAN brente ikke Koranen på demonstrasjonen i Oslo i helgen. https://www.faktisk.no/artikler/26l/sian-brente-ikke-koranen-pa-demonstrasjonen-i-oslo-i-helgen

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NRK
  4. FN
  5. European Parliament (CC BY 2.0) 
  6. Foto: Sébastien Amiet (CC BY 2.0) 
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images