Læringsstier i Skolerom

En læringssti i Skolerom er et undervisningsopplegg som gir læreren mulighet til å nivåtilpasse undervisningen og eleven mulighet til å styre sin egen læring.

Læringsstiene gir læreren full fleksibilitet: Lærer kan velge å bruke stiene slik de er, kopiere dem og tilpasse til egen undervisning – eller bygge helt egne læringsstier basert på artikler og oppgaver i Skolerom, eksterne lenker eller egne oppgaver.


Læringsstiene er enkle og intuitive å sette opp.

Slik kan en læringssti være bygget opp:

Du kan enkelt legge til artikler, eksterne lenker eller oppgaver i læringsstiene.


Pedagogisk og didaktisk kvalitet

Vi har fokus på overføringsverdi til verden slik den er rundt oss, og vi er opptatt av virkelighetsnær opplæring. I oppgaveutformingen vektlegges aktiviteter som kan foregå utenfor læremiddelet. Selv om Skolerom er en digital ressurs, betyr ikke det at elevene skal sitte med nesa i skjermen gjennom timen. Innholdet skal heller gi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne gjennomføre aktiviteter av ulik art – både digitale og analoge oppgaver. I lærerveiledningen gir vi tips til alternative måter å løse læringsstier og oppgaver på.


Trenger du hjelp?

Ta en kikk på denne videoen dersom du lurer på hvordan du skal gå frem med læringsstiene. Her får du detaljert forklaring.