Lesesporene
i Skolerom


Hva er lesespor? Alle skoleartikler i Skolerom skrives i tre spor – tre nivåer som skal gi de aller fleste elever muligheten til å komme seg gjennom innholdet og oppnå samme kunnskapsgrunnlag. Tre elever som har lest samme artikkel – på tre ulike spor – skal sammen kunne drøfte innholdet i artikkelen. Innhold og fagterminologi kan derfor ikke avvike noe særlig, men det må fortelles og forklares på ulike måter.


Når du er inne i en artikkel i Skolerom, kan du endre lesespor i menyen øverst til venstre.


Siden vi kaller det «spor», kan vi se for oss tre ulike togtraseer. Alle leder til samme endestasjon – samme kunnskapsgrunnlag.

Spor 3

Det første sporet svinger seg langs kystlinjen og over skog og hei, og selv om traseen er litt lengre enn de andre, kjører togene også litt raskere.

Spor 2

Det andre sporet når ikke helt ut til kysten, men svinger i myke kurver gjennom kulturlandskap og skog. Togene er ikke like spreke på dette sporet, så traseen er lagt i tunnel under de største åsene.

Spor 1

Det tredje sporet er av den moderne sorten – senket ned i terrenget, med rette strekninger og i tunnel under hver minste lille kolle. Det er ikke like mye å se ut av vinduet på dette sporet, men det er en trygg og god togstrekning.

Elevenes ferdighetsnivå og motivasjon varierer veldig. Vårt mål er å sørge for at det finnes et spor – en togtrasé – som tar eleven dit den skal uten unødvendige distraksjoner, stopp eller avsporinger.