Meiđän kaunis mailma – Aasia

Meiđän mailmassa oon lukemattomiita uniikkiita, mystissii ja kaunhiita paikkoi. Luonto oon formanu meiđän maisemaa ympärillämä miljuuniitten vuossiin aikana ja met ihmiset olema kans kaunistelheet maisemaa loistaavalla arkitektuurilla ja kaunhiila taiđettöilä.

Tässä artikkelissa näytämä esimerkkiitä Oseaniasta. Tässä saat opastuut kahđeksheen erityisheen paikkhaan Aasiassa.

1. Shiraz | Iran

Iran ei juurikhaan ole mailman populääriin matkaamakohđet, mutta maala oonki paljon tarjottavvaa. Vuođen 1979 revolusuunin jälkhiin tämä kaunis maa oon ansaitteemattomasti saanu huonon mainon vaaralisenna ja lajittomuuđen paikkana missä naissii sorrethaan ja kaiken näkemisen arvoisen oon tuhottu tomuksi.

Iranhiin oon ollu turvalista matkustaat jo usheen vuođen aijan, mutta tila muuttui dramaattisesti vuođen 2022 aikana. Nykyisin Norjan esivallat neuvoovat vältämhään Iranhiin matkustamista.

Iranista löyttyy joitaki mailman vanhiimista, histoorialisista maamerkiistä, ja kaupunki Shiraz sijaittee kaiken tämän ytimessä. Moskeen Nasir al-Mulkin satheenkaariklasit oon yksi Shirazin kaunhiimista nähtävistä. Ko seisot niitten loistaaviitten klasimaalausten vierelä ja näkkee valon sätheileevän moskeen sisäle, se tunttuu siltä ko olis korurassiin sisälä. Hallittiijadynastii Qajar rakensi moskeen 1800-luvun loppupuolela, ja sen koristukset soppiiva erinomhaisesti pykkääjän ylenmääräisheen makhuun.

Likelä oon kravikamari nimeltä Shah Chéragh. Tämän nähtävyyđen rakenethiin 1100-luvula.

Sinisen kuppelin sisälä oon smaraginvihrinen kamari täynä pikkuissii peilii mikkä kiillttäävät ko valo ossuu niihin. Tämä oon yksi ylivoimaisesti hienoimista kokemuksista koko islaamilaisessa mailmassa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Moskeen i Shiraz
Moskeen i Shiraz

2. Pamukkale | Tyrkia

Mailmassa oon yli 1000 mailmanperintökohđetta, mutta vain 38 niistä piđethään sekä luonon ette kulttuurin ihmheinä. Ja vain yksi niistä oon hämmästyttäävän kaunis valkkeitten kalkkikivilamppiin ala, mikä virttaa kylhään mihin sekä kreikkalaiset ette roomalaiset oon vaikuttanheet. Tämä oon Pamukkale.

Pamukkale sijaittee Tyrkian vestassa ja se oon uskomaton näkö. Kuumista lähtheistä oon 14 000 vuođen aijan noussu kalsiumii sisälttäävää vettä maan pinnale. Vesi oon virranu vaarankylkkee alas ja vähän kerttaa ko vesi oon höyryny, kalsiumi oon haamustannu karakteristiset valkkeet “porrasaskelheet” travertiinista mikä oon muutamanlainen kalkkikivilaji. Askelheet oon haamustanheet luonolissii terassiita pitkin laksoo.

Askelheile annethiin nimen Pamukkale mikä tarkoittaa pumpulivillalinnaa tyrkiaksi. Nimi soppii tälle paikale hyvin.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pamukkale i Tyrkia
Pamukkale i Tyrkia

3. Burj Khalifa | Dubai

Usheitten vuossiin aijan oon keskusteltu siitä mikä oon mailman korkkein rakenus. Oliko se World Trade Center, mailman korkkein rakenuskohta, vain oliko se Sears Tower, mailman korkkein piđetty etaasi? Ja mikä määrittellee rakenuksen?

Yhtenä päivänä vuona 2010 yksi rakenus päätti ette keskustelut saathiin riittäät, ja murskas kaiken vastustuksen kohhoomalla kaikkiin yläpuolele ja löi kaikki ennätykset. Korkkein rakenus, korkkein piđetty etaasi, hermostunheimat klassiinpessiijät ja kaikki. Tämä rakenus oli Burj Khalifa Dubaissa. Rakenuksessa oon asunttoi, konttuuriita, uimasuvanttoi ja restauranttiita.

Burj Khalifa kohhoo horjuuvasti 828 meetterin korkkeutheen. Sen korkkeus oon yli kahđenkertainen verrattunna viimisheen korkkeimphaan rakenuksheen, Taipei 101 Taipeissa.

Burj Khalifa oon niin korkkee ette rakenuksele kehitethiin spiraalihaamuisen Y-haamun ette vähenttäät tuulen vaikutusta liki kilomeetterin korkkeuđessa.

Katto näitä reikäpäitä hyppäämässä lentotuukila Burj Khalifalta:

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Burj Khalifa i Dubai
Burj Khalifa i Dubai

4. Petra | Jordan

Harva mailman kaikista antiikin kaupungiista yllättää ja vettää puolheen samhaan laihiin ko Petra. Kaupunki sijaittee vaaran Jebel al-Madhbah juurela Punaismeren ja Kuolumeren välissä Jordanissa.

Tässä maaginen kaupunki oon tehty roosafärisistä kivistä ja se tarjoo fantastissii näkemisen arvoissii paikkoi jokhaisen nurkan takana.

Petran asutethiin ensimäisen kerran nuoin 11 000 vuotta takaisin, mutta sen tođelinen eđistys vasta alkoi ko heimo arabialaissii nomaadiita nimeltä nabaateenit asettui asumhaan alale vuona 400 e.Kr. Het rikastuthiin kauppaamareittiin kautta mikkä kuljethiin läpi maan.

Nabateenit kaupathiin Jemenistä lähtöisin suittutuspihkala ja mirhala, kiinalaisela silkilä, intialaisilla höystheilä ja pumpulivillala. Het luothiin majesteettisen mailmankaupungin minkä tunnethaan sen kaunhiista rakenuksista ja haakiista.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Petra i Jordan
Petra i Jordan

5. Ha Long-lahti | Vietnam

Se ei ole vaikkee ymmärttäät miksi vietnamilaisessa kansanuskossa uskothaan ette Ha Long-lahđen saaret oon jumaliitten luomat. Tuuli viskaa satheen aamukonnon läpitte. Suuret skulptuuri nousthaan turkiisista veđestä. Suorhaan ylös niin ko net saatettais kaattuut hetkenä minä hyvänsä. Yhtäkkii aukkee taivas, aurinko ittää esile ja silmänvälin aijan se tunttuu siltä ko met tuijottaisima suorhaan luomakunttaa.

Legendan jälkhiin vietnamilaissii kiussailthiin jatkuuvat pohjaisesta merentien kautta tulleevat hyökkäykset. Lopuksi jumalat kylläänythiin vaivhaan niin paljon ette net lähätethiin Murhaajadraakin ja sen kläpit auttamhaan vietnamilaissii. 

Viholinen sytytti draakit tulheen taistelun aikana mikä sai draakit syljeskelemhään jalokivvii läjittäin mistä syntyi puolustusmuuri. Tämä suojeli maata hyökkäyksiltä pohjaisesta ijänkaikkisesti. Jalokivet muututhiin hiljemin kivimaisemaksi ja saariksi mikkä nyt sijaitteevat pitkin Ha Long-lahđen rannikkoo.

Ha Long-lahđen vesilä assuu nuoin 1000 ihmistä huonetvenheissä. 4000 huonetvenettä oon levinheenä kolmheen huonetvenheenkaupunkhiin mikkä kouttuuvat krystallinkirkkhaassa veđessä histoorialisen elämäntavan monumenttina.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ha Long-bukta i Vietnam
Ha Long-bukta i Vietnam

6. Taj Mahal | Intia

Taj Mahal oon arkitektoorinen ihmet ja yski mailman kaunhiimista rakenuksista. Rakenus lymmyttää kans ihanan rakkhausmuisteluksen. 

Sanothaan ette kaikki Taj Mahalin rakentanheet arkitektit ja työteliijät joko surmathiin tahi pahoinpiđelthiin rakentamisen jälkhiin niin ettei kukhaan saattais rakenttaat samankaltaista rakenusta uuđesti. Niin ylivoimaista sen kaunheus oon, mutta sitä tuskin saattaa uskoot tođeksi.

Taj Mahal ei ole vain yksi mailman seittemestä ihmheestä ja mailmanperintökohđet. Se oon kans sen seittemellä miljuunalla vuosittaisela kävviijöilä mailman enniiten käyty maamerkki.

Rakentaminen kesti 22 vuotta ja peräti 20 000 työteliijää oli myötä mestarityön rakentamisessa. Oon sanottu ette 1000 elefanttii tarvithiin pykkäysmateriaaliitten frahtaamisheen. Rakenus oon 73 meetterin pitkä ja sen oon peitetty kiilttäävällä marmorilla ja puolijalokivilä.

Mogulhallittiijan Shah Jahanin vaimo, Mumtaz Mahal, kuoli ko se synnytti heiđän 14. lasta vuona 1631. Halliittiijan kehäytti Taj Mahalin tämän muistoksi. Hän oli aivan murtunheena vaimon kuolemasta ja halus rakenttaat ijänkaikkisen lepopaikan heiđän rakkhauđen symbooliksi.

Taj Mahal oon lyhenetty versuuni vaimon nimestä ja se tarkoittaa “palassiitten kruunuu”. Ajatteletpa muisteluksesta mitä tahansa, Taj Mahal oon kieltämättä jalokivi Intian kruunussa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Taj Mahal i India
Taj Mahal i India

7. Angkor Wat | Kambodsja

 1. Angkor Wat | Kambodia

Kaupunki Angkor oli kerran Khmerriikin pääkaupunki ja sen tunnethaan sen arvauksellisista temppeliistä.

Temppelit oon kaunis sekoitus hindulaisesta ja buddhistilaisesta ikonografiista ja tođelinen tođistus kambodialaisten jumalakuninkhaitten ambisuuniista. Het rakenethiin jatkuuvasti vaikuttaavamppii rakenuksii mikä osoittaa kunka mahtaavat het olthiin.

Angkor Wat oon mahtaava ja hyvin säilyny hindutemppeli mikä oon kans temppeliistä suuriin. Temppeli oon Suryavarman II:n rakentama ja sen tehthiin Vishnule 1100-luvun alussa. Temppelissä oon viisi tornii mikkä oon näkkyyvissä yli kilomeetterin päästä.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Angkor Wat i Kambodsja
Angkor Wat i Kambodsja

8. Kiinan muuri | Kiina

Yksi koko mailman legendaarissiimista nähtävistä oon Kiinan muuri. Jos käyt sielä, sie saat muiston loppuijäksi.

Muuri sijaittee vain puolentoista tiiman Beijingin päästä. Muuri oon nuoin 21 000 kilomeetterii pitkä.

Kiinan muurin rakentamisen panthiin toimheen joskus vuosina 700 ja 400 e.Kr ko eri kiinalaiset staatit alethiin rakentamhaan fästinkkii ittelensä. Qin-dynastiin Qin Shi Huang yhđisti muurit toinen toisheen kolmanella vuosisađala e.Kr. ette estäät hyökkäyksen pohjaisesta.

Hiljemin Han-dynastii jatkas rakenttaat muurii ette suojela Silkkitien kukkiivaa kauppaa. 

Ming-dynastiin aikana 1300- ja 1600-luvuila rakenethiin muurhiin vahtitornii ja fästinkkiitä puolustuskyvyn vahvistamiseksi.

Muurin tunnethiin mailman pissiimpännä hauttausmaana sillä hirmu paljon työteliijöitä kuoli muurii rakenettaissa. Se liikkuu paljon muisteluksii siitä ette kuolheet ruumhiit hauđathiin muurin sisäle. Niihin muistelukshiin ei kuiten ole löytyny tođistuksii.

Vaikka muurin rakenethiin ette estäät viholisten hyökkäykset, se ei valitettavasti menestynny. Mongoliariikin ensimäisen suuren khan, Djengis Khan, onnistui päästä muurin läpitte ja valtas Pohjais-Kiinan 1200-luvun alkupuolela. Hänen lapsenlapsi, Kublai Khan, sai päätöksheen mongolialaisen Kiinan valttauksen ko hän voitti Song-dynastiin etelässä vuona 1279.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Den kinesiske mur
Den kinesiske mur

Lähtheet:

 • 101 steder du må oppleve (før du dør) (2020)
  Orage Forlag AS

Kuvat ja videot:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images / Skydive Dubai – Youtube
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images