Meiđän kaunis mailma – Amerikka

Meiđän mailmassa oon lukemattomiita uniikkiita, mystissii ja kaunhiita paikkoi. Luonto oon formanu meiđän maisemaa ympärillämä miljuuniitten vuossiin aikana ja met ihmiset olema asettunheet asumhaan ja kaunistelheet maisemaa mahtaavalla arkitektuurilla ja kaunhiila taiđettöilä.

Tässä artikkelissa näytämä esimerkkiitä Amerikasta. Nyt saat opastuut kymmenheen erityisheen paikkhaan Amerikassa.

Las Vegas
Las Vegas

1. Vaphauđenpattas | USA

New Yorkin ulkopuolela seissoo mailmankuulu Vaphauđenpattas minkä kans tunnethaan nimelä Vaphauđen jumalatar. Se oon piian yksi USA:n tunnetuimista symbooliista. 

 

Paras tapa ette nähđä Vaphauđenpatthaan oon ottaat lautan Manhattenilta Staten Islandille mikä oon ilman maksottaki. Sie saat erinomhaisen näkymän New Yorkhiin ko matkustat Hudson Riverillä missä Vaphauđenpattas näkkyy sivvula silmhiinpistäävästi.

 

Jos sie halluut nähđä patthaan likeltä käsin, sie häyđyt matkustaat lautala Liberty Islandille.

Pattas oon 92 meetterin korkkee. Kiini maan pinnalta ylös patthaan päähän oon 403 porrasaskelta mihin vain 12 persoonaa mahtuu.

Franska antoi Vaphauđenpatthaan skenkiksi USA:le. Sen paljastethiin vuona 1886.

Pattas oon kuvanveistääjän Frédéric Auguste Bartholdin suunittelema ja insenööri Gustava Eiffel hoiti rakentamisen.

Patthaan oikkeessa käđessä oon fakkeli mikä symboliseeraa mailmaa valaisseevaa vaphautta. Vasemassa käđessä oon taulu mikä symboliseeraa lakkii mihin pääle samfynni pittää rakenttaat; kaikila ihmisillä oon oikkeus elläät vaphauđessa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Frihetsstatuen New York
Frihetsstatuen New York

2. Machu Picchu | Peru

Machu Picchu oon histoorialinen inkakansan kaupunki Perussa.

Ikivanhaat inkarauniot ulottuuvat kommeesti 2350 meetterin korkkeutheen. Net oon olheet sielä sitte 1400-luvun. Nykyjään kaupunki kuuluu mailmanperintölisthaan.

Machu Picchun löysi Yale-professori Hiram Bingham 1900-luvun alkupuolela.

Inkakansa hallitti laajaa ossaa Etelä-Amerikasta 1400-luvun alusta kiini siihen asti ko Spania tuli ja valtas Inkariikin vuona 1532. Inkat ei juurikhaan pystynheet puolustamhaan itteensä spanskalaisten hyökkäystä vasthaan.

Kaupunki oon tääpänä mailmankuulu arkeolooginen labyrintti. Tuhanet turistit virttaavat paikan pääle ette kattoot Pyhhää laksoo ja Machu Picchuu.

Ette päästä sinne, sie häyđyt seurata vanhaata inkapolkkuu mikä kulkkee rehevän kontomettän, subtrooppisen jungelin, fantastisten vaaramaisemiiten läpi ja pitkin reittii mikkä inkat itte oon tehnheet. Sinne oon kans mentävä tookila ja bussila.

Mukka ittessä oon jo aikamoinen elämys.

Tiesitkö ette … ?

Viimiaikhaisten tutkimusten jälkhiin Machu Picchu saattaa olla vanhempi ko ensistä arvelthiin. Se tarkoittaa ette ihmiset oon asunheet sielä vuosikymmeniitä varhemin ko arkeoloogit oon arvelheet.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Machu Picchu
Machu Picchu

3. Niagaran puttoukset | Pohjais-Amerikka

Niagaran puttoukset markkeeraavat USA:n ja Kanadan välisen rajan.

 

Tähän valttaavhaan puttouksheen kuuluu oikkeestansa kolme eri puttousta: Horseshoe Falls sijaitteeva USA:n ja Kanadan rajala ko taas American Falls ja niitä paljon pienempi Bridal Veil Falls sijaitteeva kokonhansa amerikkalaisela puolela.

Legendaarisen kurkkiin matkustaavat tuhanet turistit joka vuosi. Usheet halluuvat ikuistaat ittensä ottamalla kuvvii kuohuuviitten vesimassoin kans. Suuriin osa matkustaa sinne kesälä.

 

Goat Islandilta saat vaikuttaavan näkymän puttouksille. Tänne päässee sekä piililä ette käyven.

Horseshoen puttouksista virttaa 2400 kubikkimeetterii vettä sekunissa.

 

Kubikkimeetteri vettä vastaa 1000 liitterii.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

4. Galápagossaaret | Equador

Galápagossaarila oon eđistynny vallan uniikki elävä- ja kasvielämä.

Luontotietomies Charles Darwin oli kauheen vaikuttunnu ko hän kävi sielä vuona 1834 ja täälä syntyi pohja hänen evolusuuniteoriile.

Saarten elämä oon eđistynny kaikessa rauhassa miljuuniitten vuossiin varrela.

 

Paljot Galapagossaarten olenoista löyttyyvät vain sieltä, ja koska net oon eđistynheet miljöössä ilman petoeläviitä, net ei pölkkää ihmissii. Harvinaiset trooppiset pingviinit, meri-iguaanit ja kirkkhaansinijalkhaiset linnut oon vain joitaki saarela jännittäävistä triivastuuvista lajiista.

 

Kaikkiin fasineeraaviin olento häyttyy olla valttaavankokoinen elefanttikilpielävä minkä jälkhiin saaret oon nimitetty. Galapagos tarkoittaa spanskaksi kilpielävää. Elefanttikilpielävä sattaa elläät ylä 100-vuotihaaksi.

Nykyjään saaret oon ko paradiisi. Krystallinkirkas vesi, sininen taivas ja jopa 2900 eri lajjii meressä tekkee saaret erittäin populääriksi sukalttaajiitten joukossa.

Kliima oon ympäri vuođen suhtheelisen tasainen sillä saaret sijaitteevat niin likelä ekvaattorii. Temperatuuri vaihettellee graadiin 21-30 välilä, eli sinne oon mentävä minä vuođenaikana hyvänsä.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Galapagosøyene
Galapagosøyene

5. Mount Rushmore | USA

Mount Rushmore oon piian Amerikan majesteettissiin monumentti. Tämä mahtaava teko sijaittee Etelä-Dakotan Black Hillsissa. 

 

Neljen presidentin 18 meetterii korkkeitten kasvoin hakkaamisheen vaarhaan meni 400 työteliijältä 14 vuotta.

Kuvanveistääjä Gutzon Borglumille annethiin tämän tärkkeen työn ette kunnioittaat joitaki Yhđistynheitten staattiin suurista miehistä: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt.

Suuri osa amerikkalaisesta alkupöräiskansasta pittää Black Hillsii pyhänä alana ja het meinaavat ette skulpuurit eđustaavat niitten maa-aloista varastettuu maata.

Tiesitkö ette … ?

Mount Rushmoresta oon pykätty koppiin 1,5 miljuunasta legoklossasta Legolandissa.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

6. Rio de Janeiro | Brasiili

Rio de Janeiroo piđethään Brasiilin pulsina.

 

Tästä kaupungista löyttyy loputtomat valkkeet rannat. Se mikä vettää turistiita enniiten oon tunnettu Copacabana-ranta – nelje kilomeetterii pitkä paradiisi.

 

Täälä unheetat helposti ette olet miljuunakaupungilla.

Reisu Rihoon jääpi epätäyđeliseksi jos ei lähđe köysibaanala Sokkerihuipule, tunnettu kans nimelä Pão de Açúca. Tämä kuvankaunis vaara kohhoo 396 meetterin korkkeutheen mistä aukkee 360 graadin näkymä.

Musikkii, sambaa ja tanssii saatethaan nähđä kaupungissa joka suunasta, eikä se ole harvinaista nähđä ihmissii tanssaamassa kađuila. Vuođen tapattumiitten ylivoimaisesti suuriiman fästin järjestethään fepruaarikuussa joka vuosi. Net tunnethaan nimelä Rion karnevaalit.

Crovovado-vaaran lajela seissoo ihana ja karakteristinen Kristuspattas. Pattas oon 710 meetterin korkkeuđessa merenpinnan yläpuolela. Reissuu Rihoon oon mahđotonta kuvitella ilman käymisettä tällä mahtaavalla vaaran lajela.

 

Sinne pääseminen oon aikamoinen saavutus: 20 minutin tookimatkan jälkhiin pittää kiikkuut yli 220 porrasaskeletta ette päästä kuulun patthaan jalan tykö. Muutta se oon eppäilemättä rasituksen arvoista ko saapi ihhaila panoraamanäkymää kaupungin yli.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

7. Grand Canyon | USA

Grand Canyon oon suuri Coloradojoven luoma lakso. Canyon-seinissä näkkyy 40 eri maakerttaa punaisen, keltaisen ja oransin färiissä.

 

Grand Canyon oon liki 450 kilomeetterii pitkä ja paikoittain se oon jopa 29 kilomeetterii levvee.

Aurinko paistaa kuumana kesälä, mutta silloinki löyttyy puita mikkä tarjoovat kalvetta.

Suuriiman osan parkista oon suljettu talvela, mutta jokku alat näyttäävät kaunhiilta joulukortilta lumen peitossa.

Coloradojovessa ei ole tyhä kuohuuvii kurkkiita, sielä oon kans pienii, hiljaissii jokkii, kalkkikivikallioita, piilossa olleevii raunioita ja kaktushaakkii.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Grand Canyon
Grand Canyon

8. Sađetmettä | Etelä-Amerikka

Oon vaikkeeta kuvitella kunka kommee Amazonasin sađetmettä oon ennen ko sie näjet sen ilmasta käsin. Sađetmettä oon niin suuri ette se täkkää 5,5 miljuunan kvadraattikilomeetterii ja oon jopa EU:ta suurempi. Sađetmettä ulottuu yhđeksheen eri Etelä-Amerikan maahan.

 

Sielä assuu kans paljon erikoissii eläviitä. Sađetmettän näkeminen oon niin kaunis ette se saattaa ottaat sinulta hengen.

Sađetmettässä assuu yli 30 000 kasvilajjii, 1800 kalalajjii, 1300 lintulajjii, 311 imuelävälajjii ja 165 eri amfiibilajjii. Amfiibit oon esimerkiksi sammakot ja salamanderit.

Sie saatat kans nähđä pikkuapinan, keisaritamarinin, jaguaariita, korkodilliita, villisikkoi ja roossii delfiiniitä.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Amazonas
Amazonas

9. Las Vegas | USA

Las Vegas oon NASA:n jälkhiin mailman kirkkhain paikka avaruuđesta kattottunna.

Las Vegas oon glitterin ja glamourin mailma. Yli 40 miljuunaa turistii käypi kaupungissa joka vuosi pitämässä sommaa ja pellaamassa joissaki kaupungin usheista kasinoista.

 

Moni mailman paras artistit essiinttyyvät sielä reekelimäisesti. Ruokkaa oon tarjola kaikista kulttuuriista; pizzaa, sushii, tacoo, piffii ja kaikenlaista muutaki. Sie saatat shoppaila yksinomhaisissa muutikaupoissa tahi nauttiit luksuksesta mielyttäävässä spassa.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

10. Volcán Arenal | Costa Rica

Cost Rican pohjaisvestassa sijaitteeva tulivaara Arenal oon yksi maan enniiten käytyistä paikoista. 1670 meetterin korkukainen tulivaara oli kiini viimi aikhoin asti Costa Rican aktiivissiin tulivaara mittausten jälkhiin. Tulivaara puhalsi ulos keskimäärältä 41 kerttaa päivässä.

 

Nyt tulivaara päästää vain savvupilvii ja täristää maata silloin ja tällöin.

Keilamainen tulivaara näkkyy selvästi Volcán Arenalin kansalistarhaan hetelmällisessä maisemassa.

 

Itte tulivaaran pääle ei ole mentävä, mutta sen saattaa nähđä ilmasta käsin.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vulkanen Arenal
Vulkanen Arenal

Lähtheet:

 • 101 steder du må oppleve (før du dør) (2020)
  Orage Forlag AS
 • Siverts, Henning; Opsvik, Tor: Inkariket i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M08 25 fra https://snl.no/Inkariket

Kuvat:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images