Olisko mahđolista ette ihmiset ja dinosaurit elettäis rinnakkain?

Dinosaurit oon aina fasineeranheet ihmissii. Met olema kirjoittanheet kirjoi ja tehnheet filmii dinosauriitten ympäri, mutta oonko se tođesti mahđolista tuođa dinosaurit takaisin Jurassicin Parkin filmiin laihiin? Saatettaisko dinosaurit ja ihmiset oikkeesti elläät yhđessä?

Accessibility icon Olisko mahđolista ette ihmiset ja dinosaurit elettäis rinnakkain?

Olisko mahđolista ette ihmiset ja dinosaurit elettäis rinnakkain?

Entä jos dinosaurit ei oliskhaan kuoleentunheet pois 66 miljuunaa vuotta aikkaa? Olisko mahđolinen elläät yhđessä niitten kans?

Ei, se oon aivan mahđotonta, sannoovat tutkiijat.

Vaikka imuelävät elethiin dinosauriitten vallan aikana, nuot elävät olthiin pienet, vain kotikissan kokoiset.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Dinosaurit hallittais yksin

Dinosaurit olthiin elänheet maapallola jo yli 150 miljuunaa vuotta ko viiminen asteroiidi törmäs maapallhoon. Asteroiidi oon upottoman iso kivi joka huilaa ympärinsä avaruuđessa. Dinosaurit hallittais maapallola yhä jos se asteroiidi ei olis osunukhaan maapallhoon.

Imuelävillä ei olis ollu mahđolisuuttakhaan kehittyyt jos dinosaurit oltais säilynheet hengissä pitemphään. Ei ihminenkhään olis pystyny kehittymhään.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Dinosauriitten kalvheissa

Imuelävät kehitythiin yhtäaikkaa ko usheet dinosaurit nuoin 220 miljuunaa vuotta aikkaa. Dinosaurit olthiin imueläviitä väkevämmät ja lujemat, ja niistä tuli enemän.

Imuelävät pysythiin kalvheissa ja kätkeenythiin suurilta dinosauriilta. Net syöthiin enimästi hyöntheissii, piian siemenii ja pienii dinosauriita kans.

Eohippus – alkupöräishevoinen 📷
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Urhest
Urhest

Katastroofi

Ko se valttaavan iso asteroiidi törmäs maapallhoon, kärsithiin sekä dinosaurit ette imuelävät pahoin. Maapallon elävät jouđuthiin kokemhaan tsunaamiita, maanjäristyksii ja happosatheita. Isot pölypilvet peitethiin auringon ja maasta kylmä ja pimmee.

Nuoin 75 prosenttii elävistä ja kasviista kuoli lyhykäisessä aijassa. Dinosaurit mikkä ei osanheet lenttäät ja kaikki isot imuelävät hävithiin maan pinnalta.

Pieniimät imuelävät jääthiin henkhiin. Net syöthiin mitä löyđethiin ja saatethiin lymmyilä suuremilta elläimiltä.

Imuelävät otethiin dinosauriitten aseman luonossa. Imuelävät kehitythiin uusiksi lajiksi muutaman sađan vuosituhanen aikana.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Dinosaur og asteroide
Dinosaur og asteroide

Imuelävät otethaan vallan

Nuoin 500 000 vuotta aikkaa dinosauriitten kuoleman jälkhiin usheet imuelävät oli kasunheet hukkiin kokoisiksi. Tääpänä löyttyy yli 5000 imuelävälajjii. Tätä kehitystä ei olis tapattunnu jos dinosaurit ei olis kuolheet.

Imuelävät mikkä elethiin samhaan aikhaan ko dinosaurit ei pystynheet kehittymhään. Dinosaurit domineerathiin aivan liikkaa. 

Imuelävät pystythiin kassuumhaan ja lissääntymhään vasta ko dinosaurit kuoleenuthiin.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Koalabjørn
Koalabjørn

Lähtheet:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Kuva- ja video-oikkeuđet:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images