Tulivaarat ja supertulivaarat!

Opi enämen mahtaavista puhaluksista ja rajuista luononvoimista.

Accessibility icon Tulivaarat ja supertulivaarat!

Mikä oon tulivaara?

Tulivaara oon reikä maapörässa mistä maanpinnale noussee juokseevaa kivvee.

Tätä juokseevaa kivvee käskethään magmaksi ko se oon maan sisälä. Ko se oon noussu maanpinnale sitä käskethään laavaksi.

Kaikki oon erilaiset

Kaikki tulivaarat oon erilaiset.

Joilaki oon paljon pienii ulospuhaluksii ja joilaki oon suurii ulospuhaluksii harvoin. Tähän vaikuttaa se, missä tulivaara sijaittee.

Tääpänä maapallola oon 1300-1500 tulivaaraa. Veđenalhaissii tulivaaroi oon kans paljon.

⬅  Japanin pääkaupunki Tokyo ja tavustalla tulivaara Fuji-san. Se ei ole puhaltannu ulos jälkhiin vuođen 1707.

Tokyo vulkan Fuji Japan
Tokyo vulkan Fuji Japan

Alaslaskenta ulospuhaluksheen

 1. MAGMA NOUSSEE

Sulanu kivi tulivaarassa noussee ja painaa maapörrää ylöspäin.

 1. PAINET KASSUU

Sulanu kivi noussee ylemäs ja ylemäs. Painet maanpinttaa kohđi lissäinttyy ja maapörä alkkaa halkkeemhaan.

 1. HALKKEEMINEN

Viimen maa halkkee ja magma truiskuu tahi virttaa ulos. Maanpinnan ulkopuolela sitä käskethään laavaksi.

Saattaa kans truiskuta ulos gassii ja se saattaa saađa ulospuhaluksen näyttämhään räjättykseltä.

Näin tulivaara toimii

Tässä esimerkki siitä kunka tulivaara toimii.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Vulkanutbrudd illustrert
Vulkanutbrudd illustrert

Eyafjallajökull

Eyafjallajökull oon yksi Islanin suuriimista tulivaaroista.

Vuona 2010 se puhalsi ulos ja suuret tuhkapilvet levithiin kauvas Euroopphaan asti.

Paljot flyyit jouđuthiin ođottamhaan ja ihmissii estethiin reissaamasta.

Tuhkakriisi

Islannin tulivaaran ulospuhaluksen jälkhiin puhuthiin “tuhkakriisistä”.

Ulospuhalus aiheutti lentohaminoilla kaaoksen mikä vaikkeutti kaikkee reissaamista ja transporttitoiminttaa koko Euroopassa ja pysätti suuriin osan flyyistä ja sulki lentohaminoita.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Eyafjallajökull vulkan
Eyafjallajökull vulkan

Saatethaanko tulivaaranulospuhaluksii ennustaat?

Mahđolisen tulivaaranulospuhaluksen merkki oon pienten maanjäristysten syntyminen.

Seismomeetterilla mitathaan maanjäristyksen voimakkuutta. Ko met tieđämä järistyksen voiman, met saatama helpomasti laskeet, oonko ulospuhalus tulossa vain ei.

Seismometer som skriver
Seismometer som skriver

Kilauea

Kilauean tulivaara Hawajilla oon aktiivinen tulivaara. Sillä oon ollu pitkä ja jatkuuva ulospuhalus kiini vuođesta 1983 asti.

Tämä ulospuhalus oon rauhalinen ja hiljainen ja siitä virttaa juoksevaa laavaa, ei suurii tuhkapilvii.

Ulospuhalus oon kuiten tuhonu ihmisten elämii ja tulivaaran likialan.

Kīlauea pele Hawaii utbrudd
Kīlauea pele Hawaii utbrudd

 Suurii tuhhoi

Met tieđämä ette tulivaarat oon tuhonheet kokonhaiset kaupungit.

Ihmiset oon menettänheet omat kođit. Het oon menettänheet työpaikat ja mahđolisuuđen viljelä oman ruvan.

Tuhka ja myrkyliset gassit oon vaaralissiimat.

Krakatau vulkanutbrudd på natten - November 2011
Krakatau vulkanutbrudd på natten - November 2011

Pompeji Italiassa

Vesuvin tulivaara puhalsi ulos vuona 79 e.Kr.

Vesuv peitti koko Pompejin kaupungin tuhkhaan. Kaikki jokka asuthiin sielä kuolthiin.

Tääpänä arkeoloogit kaivaavat kaupungin eshiin. Näin met opima paljon siitä kunka vanhaasseen aikhaan elethiin.

Forrige avsnitt

1 / 1

Neste avsnitt
bildet av Pompeii, Italia
bildet av Pompeii, Italia

Supertulivaara

Mailmassa oon ainaki 20 supertulivaaraa.

Supertulivaara oon suurempi ja vaaralisempi ko tavalinen tulivaara.

Supertulivaarat oon «super» niitten valttaaviitten onssiin takia mikkä oon täynä magmaa.

Net kassuuvat suuremiksi ja suuremiksi tuhanssiitten vuossiin aikana.

Lava
Lava

Porisseeva supertulivaara

USA:ssa Yellowstonen kansalistarhaan alla porissee aktiivinen supertulivaara.

Tarhaan 10 000 krystallinfäristä kuumaa lähđettä, prätisseevii rapalanttoi ja kuuluu geysirii lämmittää valttaava magmakamari.

Geysers, Yellowstone National Park, Wyoming, USA.
Geysers, Yellowstone National Park, Wyoming, USA.

 Luononkatastroofi

Jos supertulivaara puhaltais ulos, sen seuraukset oltais suuret. Sulanheesta kivestä ja tuhasta syntynheet pilvet liikuttais noppeemasti ko piilit moottoriteilä ja peitettäis auringon. Mailmasta tulis kylmä ja pimmee usheen vuođen aijaksi.

Tutkiijat meinaavat ettei mikhään vittaa siihen ette semmoinen superulospuhalus olis tulossa usheesseen tuhantheen vuotheen. Mutta joskus tulleevaisuuđessa se saattaa tapattuut.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Åker ødelagt av vulkan aske
Åker ødelagt av vulkan aske

Lähtheet:

Kuvat ja videot:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images og NRK
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. Getty Images