Det største geniet i verda? 

Albert Einstein er ein av dei mest berømte forskarane nokon gong. Ideane hans revolusjonerte korleis fysikarar forstår verda, og hjelpte til med å utvikle alle moglege typar moderne teknologi. Han føresåg også oppdagingar, som svarte hòl, og blei ein viktig skikkelse innan vitskapen.

Fødd i Tyskland 

Albert Einstein blei fødd i 1879 i Ulm i Tyskland. Han lanserte den spesielle og den generelle relativitetsteorien – nokre tankar om korleis rom og tid inngår i utrekninga av dei fysiske lovene. Det høyrest innvikla ut. Og det er det også! Men kort fortalt så førte tankane hans til at verdas vitskapsmenn fekk grunnlag for å forstå dei usynlege kreftene i naturen.Einstein har hatt enormt mykje å seie for forsking og utvikling av samfunnet vårt. 

Albert Einstein som barn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!