Ansiktsuttrykk i kommunikasjonen vår

Ansiktsuttrykket vårt utgjer ein stor del av kommunikasjonen vår. Når vi ikkje står ansikt til ansikt, bruker vi emojiar for å formidle dei same ansiktsuttrykka.

Accessibility icon Ansiktsuttrykk i kommunikasjonen vår

Kva er eit ansiktsuttrykk? 

Viss du var glad då du gjekk til skulen i dag, var nok det lett å s. Glad, trist og sint er ansiktsuttrykk som er lette å tolke. 

Forskarar gjennom tidene har skrive  mykje  om menneska sin måte å kommunisere gjennom ulike uttrykk i ansiktet.  Sidan 1600-talet har ein meint at menneske berre har seks grunnleggjande ansiktsuttrykk; glede, tristheit, frykt, sinne, overrasking og avsky. 

Universelle ansiktsuttrykk 

De siste ti åra har nokre forskarar byrja utfordre denne ideen. I dag er det fleire som har konkludert med at det finst langt fleire ansiktsuttrykk enn desse seks. 

Anna som også er etablert, er at  smil ikkje nødvendigvis botnar i glede, men kan komme av lyst, kjærleik, beundring eller interesse. Variasjonar av eit smil kan uttrykkje ei kjensle av å vere flau, lattermild eller «glad og fordi ein vemjest». 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!