Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Jorda og livet på jorda
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
4. trinn
Naturfag
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
4. trinn
Naturfag
  • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
4. trinn
Naturfag
  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Dyr i regnskogen

Regnskogen husar over halvparten av dyreartene til jorda, og forskarane veit at det finst tusenvis av artar vi enno ikkje har oppdaga!

Accessibility icon Dyr i regnskogen

Regnskogen er heim for meir enn halvparten av alle dyreartane i verda.

Forskarane veit at det finst tusenvis av artar vi ennå ikkje har oppdaga. Insekt er den største dyregruppa i regnskogen. Dyra konkurrerer om mat og ly, og mange artar er trua eller allereie utdøydde.

En fargerik sommerfugl i regnskogen

Pattedyr

Det er mange ulike pattedyr som likar seg i den varme, fuktige vegetasjonen eller i dei kjølige elvene i regnskogen. Her bur det alt frå små trespissmus og villsvin til enorme nashorn og elefantar. Det finst også apar og lemurar. Dei er nokre av dei smartaste dyra på kloden. Nokre regnskogdyr er sjenerte og løyndomsfulle. Andre regnskogdyr, som tiger og puma, er skumle rovdyr.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!