Ein million artar i fare!

Visste du at over ein million artar står i fare for å bli utrydda på jorda? Berre i Noreg blir over 2700 artar trua. Kvifor forsvinn dyr og plantar, og kva betyr det for det biologiske mangfaldet?

📷  Papegøyerørsoppen  er ein kritisk trua art i Noreg.

Papegøyerørsopp
Papegøyerørsopp

Biologisk mangfald

Biologisk mangfald gjeld alle dyr og plantar som lever på jorda. Alt frå små insekt til dei største dyra i havet, og grøne plantar.

Men det er eit problem. Mange av dyra og plantane forsvinn raskare enn før. Dei døyr rett og slett ut. Og menneska har skulda.

Alle taper på at dyr og plantar forsvinn

Alle taper på at dyr og plantar forsvinn. Det blir vanskelegare å dyrke mat og finne reint vatn. Klimaet forandrar seg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!