EU – den europeiske unionen

Kvifor vart EU oppretta, og når skjedde det? Det starta som eit fredsprosjekt i Europa, men har møtt mange utfordringar.

Accessibility icon EU – den europeiske unionen

Frå krig til fred

Mellom 1914 og 1945 hadde Europa opplevd to verdskrigar. I 1950 foreslo den franske utanriksministeren, Robert Schuman, at landa skulle samarbeide. No hadde Europa kriga nok. Det var på tide å hjelpe kvarandre i staden. Ein avtale vart gjort mellom seks land i 1952. Dette var starten på det vi i dag kjenner som EU.

Kullfabrikker
Kullfabrikker

Avtalen i Roma

Fleire land vart samde om ein ny avtale i 1957. Avtalen vart underskriven i Roma. Derfor har han fått namnet  Romatraktaten. Målet med avtalen var at landa skulle ha stor fridom til å samarbeide. Dei kalla det dei fire fridommane til EU.

Dei fire fridommane til EU er …

  • … fri bevegelse av tenester. Viss ein kommune skal byggje eit nytt rådhus, må dei leggje ut dette på anbod. Då kan alle byggjeselskap frå EU konkurrere om å få byggje det. Dei som har det beste tilbodet, vinn anbodet.
  • … fri bevegelse av kapital. Pengar kan setjast inn i bankar kvar som helst i EU.
  • … fri bevegelse av varer. EU-land kan selje varene sine til andre EU-land utan å betale noko ekstra (toll).
  • … fri bevegelse av menneske. Alle i EU kan flytte til eit anna EU-land for å jobbe og studere.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Containerskip
Containerskip

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!