Henry Ford

Henry Ford fann ikkje opp bilen. Det var heller ikkje han som fann opp samlebandet. Men det var han som først laga eit samleband som var stort nok til å produsere veldig mange bilar samtidig. Dermed vart bilane billigare, og fleire kunne kjøpe dei.   

Oppveksten

Ford kom frå ein nokså fattig familie. Han vart fødd i 1873, og budde på ein gard. Som barn var han ikkje interessert i gardsdrift. I staden brukte han tida til å skru frå kvarandre leikane sine for å studere korleis dei fungerte.  

Som tenåring flytta Ford heimanfrå for å begynne som maskinistlærling i Detroit. Der skulle han lære korleis maskinar og motorar fungerte. Etter dette vart han tilsett som ingeniør i ei bedrift.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!