Historia til demokratiet: Revolusjonane

Demokratiet har ikkje oppstått av seg sjølv. Tankar om endring har ført til store revolusjonar fleire stader i verda, men korleis skjedde dette?

Accessibility icon Historia til demokratiet: Revolusjonane

Andre del

Denne artikkelen er den andre av fire delar i artikkelserien om historia til demokratiet. I denne artikkelen skal vi sjå på korleis tankane frå opplysningsfilosofane spreidde seg til andre land, og var med på å starte fleire revolusjonar.

Se heile serien her

AI-generert bilde av en revolusjon. Kamper i gatene

Den amerikanske revolusjonen

Det var ikkje berre i Frankrike at folket hadde lite makt. Slik var det i dei fleste land i Europa på 1600- og 1700-talet. Mange flytta til Nord-Amerika på grunn av fattigdom. Men også fordi mange vart forfølgde på grunn av religiøs tru.

Kolonisering

Dei som flytta, busette seg ofte saman med folk frå same land. Dette kallar vi ein koloni. Det kunne verte krig mellom koloniane, særleg mellom engelskmenn og franskmenn. I løpet av 1700-talet klarte Storbritannia å erobre Canada og delar av Louisiana frå Frankrike. Dette førte til at Storbritannia styrte Nord-Amerika.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Skip med innvandrere på vei inn til New York.
Skip med innvandrere på vei inn til New York.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!