Joiken til samane

Joiken til samane er ein viktig kulturarv. Men kva er eigentleg joik?

Accessibility icon Joiken til samane

Joik – ei tradisjonell samisk musikkform 

Joiken til samane er blant dei eldste folkemusikkformene i Europa. Joik er ein viktig del av kulturen til samane. Tradisjonelt er samiske forteljingar overførte munnleg frå ein generasjon til den neste. Joik er derfor både forteljing og musikk.

Joik er framleis ein viktig munnleg forteljarkunst. Tradisjonelt blir det ikkje brukt instrument til joiken. På samisk heiter å joika juoigat. 

Joik og religionen

Frå gammalt av brukte sjamanen joik saman med runebommen under religiøse seremoniar. Ofte inneheldt desse joikane epos. Eposa kunne fortelja ei heil livshistorie eller om livet til ein siida gjennom generasjonar. Dei kunne òg handla om eldgamle segner.

📷 Ein runebomme med motivstruktur av sørsamisk type.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!