Joiken til samane

Joiken til samane er ein viktig kulturarv. Men kva er eigentleg joik?

Accessibility icon Joiken til samane

Joik – ei tradisjonell samisk musikkform 

Joiken til samane er ei av  dei eldste formene for folkemusikk i Europa. Joik er ein viktig del av kulturen til samane. Før blei samiske forteljingar overførte munnleg frå ein generasjon til den neste. Joik er derfor både litteratur og musikk.

Joik er framleis ein viktig kunst. Eigentleg blir det ikkje brukt instrument til joiken, berre stemma. På samisk heiter å joika juoigat. 

Joik og religionen

Før brukte sjamanen joik saman med runebommen under religiøse seremoniar. Ofte inneheldt desse joikane epos, som er eit langt dikt. Eposa kunne fortelja ei historie om livet til nokon. Nokre gonger gjekk historia gjennom fleire generasjonar. Dei kunne òg handla om eldgamle segner.

📷 Ein runebomme med motivstruktur av sørsamisk type.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!