Jupiter

Med massen og samansetninga si minner Jupiter nesten meir om ei stjerne enn ein planet. Hadde han vore 800 gonger tyngre, ville Jupiter faktisk ha vore ei stjerne. At planeten kan minna om ei stjerne, kjem ikkje minst av at han består nesten berre av gass.

Den raude flekken

Den raude flekken på Jupiter er verken eit fjell eller eit stort krater. Det er ein virvelvind som er dobbelt så stor som jorda. Denne stormen har rasa i minst 400 år. Me trur at raudfargen er stoff som kvervlar opp frå djupare lag av Jupiter. Før var uvêret veldig ovalt, men dei siste åra er det blitt meir samanklemt i fasongen. I løpet av nokre tiår kan det bli heilt sirkelrundt. Men ingenting tyder på at dette uvêret kjem til å roa seg med det første.

Planeten jupiter

Kva veit me om Jupiter?

Rundt Jupiter svirrar det ringar. Desse ringane består for det meste av støvfnugg. Dei er truleg restar etter meteorittnedslag på nokre av dei mange månane til Jupiter.

Romsonden Juno blei send mot Jupiter i august 2011 for å avsløra hemmelegheitene til planeten. Juno kom fram i juli 2016 og gjekk inn i bane rundt planeten, der han etter planen skal gå fram til juli 2021.

Dei fire største månane til Jupiter blir kalla dei galileiske månane, fordi dei blei oppdaga av Galileo Galilei i 1610. Sidan den gongen har me funne 63 jupitermånar til.

Jupiter har elleve gonger større diameter enn jorda og er 318 gonger tyngre.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Kjernen

Djupast inne i Jupiter ligg ein steinkjerne på storleik med jorda. Men denne kjernen har aldri vore observert direkte, sidan det er nesten umogleg å sjå gjennom den tjukke atmosfæren.

Metallisk hydrogen

Ein tredels veg inn mot midten finst hydrogen som er pressa saman til ei metallisk og elektrisk leiande væske.

Magnetfelt

Magnetfeltet til Jupiter er 20 000 gonger sterkare enn magnetfeltet til jorda.

Magnetosfæren

Halen på magnetosfæren til Jupiter strekker seg meir enn ein milliard kilometer bort frå sola, heilt ut til bana til Saturn.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan Jupiter er oppbygget

Kjelder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilet- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Ukjent
  5. National Geographic Youtube