Kva er kjeldekritikk? 

Når du blar gjennom nyheiter og overskrifter som dukkar opp i sosiale medium, reknar du som regel med at dei er sanne og til å stola på. Det same gjeld når du les nyheiter frå nettaviser.

Mange nyheiter og forskingsartiklar er heldigvis til å stola på! Men det finst òg ein del falske nyheiter, eller såkalla «fake news». Det vil seia at kjeldene til nyheitene er uriktige eller mangelfulle.

En person som sjekker nyhetssider på mobil og PC
En person som sjekker nyhetssider på mobil og PC

Mange moglegheiter kan òg skapa store utfordringar

Internett og sosiale medium har skapt mange moglegheiter for oss menneske. Vi kan samla inn store mengder informasjon på kort tid og dela denne kunnskapen med andre.

Moglegheitene har òg skapt ein del utfordringar. Når vi bruker Google og sosiale medium, er det vanskeleg å skilja ekte nyheiter frå falske.

Skjermpdump av Google
Skjermpdump av Google

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!