Kva er ideologi? 

Det å styre eit samfunn er som å styre ein maskin med mange tannhjul. Kvart tannhjul er viktig. Viss eitt tannhjul står fast, vil ikkje heile maskinen fungere.

Ein ideologi er politiske prinsipp for korleis samfunnet bør organiserast og styrast. Dei som står bak ein ideologi, har til formål å leie eit heilt samfunn med styresettet sitt. Prinsippa er sette i system, og det er klare målsetjinger.

Ein ideologi bruker mange verkemiddel for å nå måla sine. Verkemidla kan vere revolusjon og krig eller demokratiske prosessar.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Mennesket i tilværet

Ideologiane prøver å finne svar på kva plass menneske har i tilværet. Det som har hendt i fortida verkar inn på notida  og på framtida. Dei ulike ideologiane gir ulike forslag på korleis vi skal leve saman, og på korleis samfunnet bør organiserast. 

Det er samtidig viktig å finne løysingar på korleis vi fordeler makt, gode og byrder. Goda er dei fordelane ein har i eit samfunn, mens byrdene er det som kan vere utfordrande og krevjande.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!