Kven kjem, og kven dreg?

Er det forskjell på ein flyktning og ein arbeidsinnvandrar? Menneske har alltid bevega seg mellom ulike område, og det er mange årsaker til å byte bustad.  Verda har blitt mindre enn før, som det heiter, og det er viktig å forstå årsakene til inn- og utvandring. Mangel på kunnskap kan lett føre til fordommar om andre folkeslag.

Verdenskart i akvarell i ulike farger.
Verdenskart i akvarell i ulike farger.

Ulike årsaker til innvandring

I Noreg var innvandringa relativt låg før 1970-talet. Innvandringa i dag består av mange ulike grupper. Det kan vere arbeidsinnvandrarar, familieinnvandrarar, flyktningar og utdanningsinnvandrarar. Men det kan også vere personar som kjem tilbake til landet sitt etter å ha budd ein lang periode i utlandet.

Multikulturell gruppe med ungdommer
Multikulturell gruppe med ungdommer

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!