Kven kjem, og kven dreg?

Er det forskjell på flyktningar og arbeidsinnvandrarar?  Folk har alltid, av ulike årsaker, flytta mellom ulike område. Det heiter seg at verda har blitt mindre enn før, og det er viktig å forstå årsakene til inn- og utvandring. Kunnskapsmangel kan føre til fordommar om andre folkeslag. 

Verdenskart i akvarell i ulike farger.
Verdenskart i akvarell i ulike farger.

Ulike årsaker til innvandring

I Noreg var innvandringa relativt låg før 1970-talet. I dag består innvandringa av ulike grupper. Det kan vere arbeidsinnvandrarar, familieinnvandrarar, flyktningar og utdanningsinnvandrarar. Men også folk som vender tilbake til landet sitt etter ein lang periode i utlandet.

Multikulturell gruppe med ungdommer
Multikulturell gruppe med ungdommer

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!