Musikk kan endra verda

Musikken si rolle i samfunnet går langt tilbake i tid. Han når ut til alle aldrar og samfunnsklasser og har i dag stor reaksjonskraft både politisk og sosialt.

Accessibility icon Musikk kan endra verda

Musikk som samfunnsspegel

Gjennom historia har musikken spegla samfunnet. Artistar og komponistar har brukt tida dei levde i til å laga musikk. Musikk blir brukt både til glede og sorg. Musikk kan òg kritisera samfunnet.

Musikken i vikingtida 

Song og musikk var viktig i vikingtida. Musikken blei brukt til fest, når barna skulle sova, eller når dei arbeidde hardt. Musikkinstrument blei til og med brukte i krig. Vi veit ikkje korleis melodiane høyrdest ut. Instrumenta dei spelte på, var bronselurar, beinfløyter og bukkehorn. 

📷 Bronselurar funne i Brudevælte i 1797.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!