Nobels fredspris

Sidan 1895 har Nobels fredspris vore delt ut. Grunnleggaren, Alfred Nobel, ønskte å gi ei påskjøning til dei som arbeidde med fred i verda. Prisen blir delt ut i Oslo, og er ei dei viktigaste prisutdelingane i verda.

Accessibility icon Nobels fredspris

Nobels fredspris

I ei perfekt verd ville vi alltid hatt fred. Men mellom menneske med fri vilje vil det alltid oppstå konfliktar og krig. Heldigvis er det mange som jobbar med fredelege løysingar på væpna konfliktar. Ein av dei var svensken Alfred Nobel.

Alfred Nobel

Alfred Nobel fann opp dynamitten i 1866, og det tente han seg styrtrik på. Overalt der det blei laga vegar, tunnelar og bygningar,  trong ein dynamitt for å sprenga bort fjell. Alfred Nobel hadde patent på dynamitt og var den einaste som kunne laga det og selja det. Dessverre blei dynamitt nytta òg i krig.

Før han døydde, oppretta Nobel eit testamente for å dela det meste av rikdommen sin med andre. Noko av det han var opptatt av, var å heidra dei som arbeidde for fred. Sidan 1895 har Nobels fredspris blitt delt ut. Det er ein av dei viktigaste prisane som blir delt ut i verda.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Alfred Nobel
Alfred Nobel

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!