Propaganda: Kva kan vi stole på?

Det blir sagt at sanninga er det første offeret i ein krig. For kven snakkar eigentleg sant – han som angrip eller dei som forsvarar seg? I alle krigar blir det brukt propaganda. Men kva er det eigentleg?

Accessibility icon Propaganda: Kva kan vi stole på?

Det første offeret i krig er sanninga

Det blir sagt at sanninga er det første offeret i ein krig. For kven snakkar eigentleg sant – han som angrip eller dei som forsvarar seg? Kan vi tru på noko i det heile tatt, og korleis skal vi kunne vite kva det er? I alle krigar blir det brukt propaganda. Men kva er eigentleg propaganda?

En mann står med en ropert og leder en demonstrasjon.
En mann står med en ropert og leder en demonstrasjon.

Kva er propaganda?

Parallelt med den fysiske krigen pågår ofte ein propagandakrig. Propaganda er bevisst påverknad av folk sine kjensler og tankar med hjelp av sterke visuelle verkemiddel, nyheiter eller retoriske taler. Det er ofte einvegskommunikasjon, og det blir ikkje lagt opp til dialog mellom avsendar og mottakar. Hensikta kan vere å spreie ein dei ideologiske, politiske eller religiøse oppfatningane til ei gruppe, eit folk eller ein statsleiar, slik at mottakarane trur på bodskapen.

Kvarr finn vi propaganda?

Propaganda blir spreidd gjennom massemedium som TV og radio, sosiale medium, nettaviser, plakatar, reklame, film eller flygeblad.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En skygge av en person står bak et TV-apparat og holder fiktive seere fast med tråder.
En skygge av en person står bak et TV-apparat og holder fiktive seere fast med tråder.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!