Propaganda: Hva kan vi stole på?

Det sies at sannheten er det første offeret i en krig. For hvem snakker egentlig sant – den som angriper eller de som forsvarer seg? I alle kriger blir det brukt propaganda. Men hva er det egentlig?

Accessibility icon Propaganda: Hva kan vi stole på?

Det første offeret i krig er sannheten

Det sies at sannheten er det første offeret i en krig. For hvem snakker egentlig sant – den som angriper eller de som forsvarer seg? Kan vi tro på noe i det hele tatt, og hvordan skal vi kunne vite hva det er? I alle kriger blir det brukt propaganda. Men hva er egentlig propaganda?

En mann står med en ropert og leder en demonstrasjon.
En mann står med en ropert og leder en demonstrasjon.

Hva er propaganda?

Parallelt med den fysiske krigen pågår ofte en propagandakrig. Propaganda er bevisst påvirkning av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke visuelle virkemidler, nyheter eller retoriske taler. Det er ofte enveiskommunikasjon, og det legges ikke opp til dialog mellom avsender og mottaker. Hensikten kan være å spre en statsleders, en gruppes eller et lands ideologiske, politiske eller religiøse oppfatninger, slik at mottakerne tror på budskapet.

Hvor finner vi propaganda?

Propaganda blir spredt gjennom massemedier som TV og radio, sosiale medier, nettaviser, plakater, reklame, film eller flygeblader.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En skygge av en person står bak et TV-apparat og holder fiktive seere fast med tråder.
En skygge av en person står bak et TV-apparat og holder fiktive seere fast med tråder.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!