Vi treng reint vatn 

Ein person kan overleve utan mat i fleire dagar. Utan vatn døyr vi ganske raskt. Derfor er vatn veldig viktig. Men det begynner å bli for lite reint vatn i verda.

For høgt forbruk av vatn   

Mesteparten av vatnet vert ikkje brukt som drikkevatn. Bøndene bruker det til å vatne åkrane sine. I Nord-Afrika og Midtausten har dei berre 1 prosent av alt vatnet i verda. I USA bruker ein person over 400 liter vatn kvar dag. Over halvparten av dette bruker dei til å skylje ned i do, dusje og vaske klede.

Mangel på vatn kan bekjempast

Sparetiltak for vatn 

I landbruket utviklar forskarar plantar som toler tørke. Dei har også laga utstyr som kan samle opp regnvatn. I huset ditt kan enkle ting spare på vatnet. Vi kan bruke betre vaskemaskinar og skifte til sparedusj. Med dette kan vi ta vare på miljøet. 

Skoddesamlarar 

På dei tørraste stadene i verda kan skodde gi folket reint vann. Ved å bruke eit stort nett kan ein samle opp mange liter vatn kvar dag. Vinden pressar skodda mot nettet, og vatnet dryp ned i store behaldarar. Det finst slike «skoddesamlarar» fleire stader i verda.  

Menneskeskapte isbrear 

Det er lite vatn Himalaya. For nokre år sidan starta nokre forskarar å lage kunstige isbrear. Vatn vert ført gjennom eit rør, og deretter «spytta» ut som frå ei fontene. I den kalde lufta frys dette vatnet mens det fell. Over tid byggjer isen seg opp og lagar eit stort tårn.  

Visste du at …  

… vi kjem til å trenge mykje meir vatn fram mot 2050? 

… fabrikkar bruker 75 prosent av vatnet til å lage energi? 

… grunnvatnet forsvinn, for vi bruker meir vatn enn det som fell som regn? 

… det går med nesten 500 liter vatn for å produsere 1 kilo poteter? 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Mangel på vatn i verda 

Kartet viser kvar i verda det er stor mangel på vatn, og kvar det er nok vatn. 

Kjelder:

 • Vitenskapens guide til jordens framtid (2018)
  ORAGE FORLAG AS

Bilet- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NRK
  4. Getty Images
  5. NRK
  6. Ukjent
  7. Ukjent
  8. Getty Images
  9. Ukjent