Tankeeksperiment:

Kva om vi vart invaderte
av romvesen?

Menneske har i all tid retta blikket mot verdsrommet og drøymt seg bort. Til slutt klarte vi å lande på månen, og vi har sendt romfartøy til Mars. Mange trur at det finst liv på andre planetar. Men kva ville skjedd om vi vart invaderte av romvesen? Hadde dei komme med krig eller fred? Kva kunne vi stilt opp med?

No skal vi gjere eit tankeeksperiment.

Hvitt romvesen står foran svart bakgrunn.
Hvitt romvesen står foran svart bakgrunn.
åtte timar før kontakt

Ein gong i framtida kan vi få besøk frå verdsrommet. Ekspertar seier at dette scenarioet er mogleg. Om det finst utanomjordiske vesen, kan dei vere farlege. På film prøver dei som regel å erobre og kolonisere alle planetar dei finn. Spesielt jorda.

Ein mogleg trussel?

Fleire nasjonar har laga planar ved ein eventuell invasjon frå rommet. Dei har øvd på mange moglege situasjonar. Det meste er klassifisert som top secret. Forsvaret vil ikkje avsløre løyndommane sine.

Men vi treng ein plan for korleis vi skal handtere ein slik invasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En UFO svever over et ørkenlandskap.
En UFO svever over et ørkenlandskap.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!