Vanar som reddar liv

Frå menneskelege urinstinkt til den moderne verdas krav om tilpassing. Lær kva vanar som held deg i live.

Accessibility icon Vanar som reddar liv

Instinkt som sikrar overleving

Mennesket er eit levande vesen fullt av instinkt. Nokre av dei viktigaste instinkta våre dreiar seg om å sikra nettopp overleving. Kvar einaste del av oss har utvikla seg i ei retning som bidrar til at vi overlever som art. Det kan dreia seg om måten vi tenker på eller korleis vi løyser problem. Det kan handla om korleis vi lærer av gode og dårlege opplevingar.

Farar i vår moderne verd 

Mange gonger i løpet av livet fungerer kroppen som vår eiga livvakt. Men instinkta våre kan berre hjelpa oss eit stykke på veg. Samfunnet i dag er svært forskjellig frå det enkle samfunnet forfedrene våre levde i. Vi har funne opp gjenstandar og system som skal forenkla kvardagen vår. Men vi har også skapt nye farar som krev at vi etablerer nye vanar for å overleva. Som art har vi funne måtar å tilpassa oss dette nye livet på. Vi må halda fram med å finna ut korleis vi best overlever i den moderne verda.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!