Ungdom og rus

Trass i gruppepress, dårlege førebilete, misvisande informasjon og vanskelege dagar – valet er ditt! Dette undervisningsopplegget er utvikla i samarbeid med Juvente. Det gir deg grunnlaget du treng til å ta gode val og høvet til å reflektera over haldningane dine til rus og rusmiddel, slik at du kan seia «Ellers takk!»

Læringsstiar

Kva påverkar haldningane våre til rus? Kvifor bruker nokon rusmiddel? Kva følgjer kan rusbruk få for den enkelte og samfunnet samla sett? Korleis ta gode val, finne stemma si og stå for valet? Her finn du undervisningsopplegg med artiklar, forteljingar, oppgåver og aktivitetar som fremjar refleksjon.

Kven bestemmer kva som er kult?

Rusa på livet – eller rusmiddel?

Opp til meg

Når livet luggar

Comeback-kongen!

Comeback-kongen har alltid det rette, kjappe svaret på lur. Dei fleste av oss har opplevd å bli sett til veggs og mangla ein kjapp replikk når du treng det som mest – som til dømes når du vil seia «Nei takk!» til alkohol eller ulovlege rusmiddel. Kongen over comebacks er her for å hjelpa deg!

Aktuelle tekstar

For å ta gode val treng du påliteleg informasjon og høve til å reflektera. Her finn du artiklar i 3 lesespor og forteljingar som opplyser og oppklarer, og samtidig opnar for refleksjon. Trykk på teksten for å lesa meir om han.

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Sanningar og løgner om kokain og kokainbruk

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

I verste fall

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Innafor – lover og normer

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Guten med blikket vendt ned

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Kva no?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Falsk lykke

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Stine eller Fylle-Stine (aka Fyllesvinet)

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

På veg til festen

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Eit rush av lykke