Universell utforming:

Skoleroms tilgjengelighetserklæring

I Skolerom tar vi bevisste valg for å sikre at innholdet er universelt utformet. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at løsningen er så intuitiv som mulig for både lærere og elever. Vi har også delt inn artiklene i tre spor, slik at alle kan lese om det samme, selv om de har ulik grad av leseferdighet.

Du kan også bruke innebygd funksjonalitet i nettleseren, som for eksempel høykontrast, forstørrelse eller opplesing.

Tilgjengelighetserklæring er også tilgjengelig i Feides tjenestekatalog.

Vi skal …


  • følge og opprettholde alle minstekrav i WCAG 2.0
  • tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
  • følge forskriften om universell utforming av IKT

Vi har laget løsninger som du kan ta i bruk for å gjøre nettsiden mer tilgjengelig. Du kan for eksempel


  • aktivere funksjonen nedtonet for å fjerne blinkende elementer og redusere fargeintensiteten
  • aktivere funksjonen ren lesing for å forsterke kontrasten mellom tekst og bakgrunn og gjøre at bilder og tekst kommer etter hverandre, ikke som tekst på bilder
  • aktivere funksjonen navigeringsstøtte for å fremheve klikkbare menypunkter og lenker, slik at de blir enklere å se i teksten
  • aktivere funksjonen forstørret for å forstørre tekst og bilder opptil 400 %

Vi jobber med …


  • å gi alle kontrollelementer (som menypunkter og knapper/ikoner) navn som beskriver elementet
  • synstolkning av alle videoene

💬 Gi beskjed dersom tilgjengeligheten ikke er god nok

Er det noe som ikke fungerer som det skal? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet. Du kan kontakte oss på support@skolerom.no.

Mer informasjon om tilgjengelighets­prinsippene vi følger

Overskrifter og tekststruktur

Det som visuelt er en overskrift, er også kodet som en overskrift. Overskrifter som inngår i et visuelt hierarki, er kodet med rett overskriftsnivå. Alle overskrifter i Skolerom bruker stiler for å angi overskriftsnivå. 

De fleste overskriftene beskriver innholdet i brødteksten på en god måte. Det er i tillegg en menystruktur på venstre side i artiklene som gjør at du får et overblikk over hele artikkelen.

Alle artikler er bygd opp etter samme struktur og inneholder de samme elementene, plassert på samme sted, noe som gjør innholdet lett gjenkjennelig. 

Nettsider har titler som beskriver emnet eller formålet til siden godt. Artikkelsidene har de samme titlene som artiklene på siden.


Lenker

Lenket tekst skiller seg fra annen tekst med mer enn bare farge, siden lenker har både farge og understreking. 

Lenker er formulerte slik at brukeren får informasjon om formålet med lenken. For lightbokser med forklaringer er lenken i form av et eller flere nøkkelord.


Kontrastforhold og farger

Kontrastforholdet mellom liten tekst og bakgrunnen er minst 4,5:1, mens mellom stor tekst og bakgrunn er det minst 3:1.

Kontrastforholdet mellom lenker og bakgrunn er minst 3:1. Kontrastforholdet mellom farger ved siden av hverandre i ikke-tekstlig innhold er minst 3:1.

Skolerom bruker ikke farge som eneste visuelle virkemiddel på sine nettsider.


Bilder, grafikk og videoer

Bilder og videoer støtter det tekstlige innholdet. Alle bilder har beskrivende tekst i form av alt-tagger i koden, slik at elever som ikke kan se bildene får informasjon om hva bildet inneholder. Det samme gjelder videoer som ligger som bakgrunn i artiklene. Komplekse bilder har både et kort og et utfyllende tekstalternativ som gir samme informasjon som bildet.

Skolerom har i liten grad tabeller i artiklene. Vi bruker bare tabeller for å systematisere informasjon, ikke som et designelement. 

Skolerom bruker i liten grad bilde av tekst, med mindre dette er for å vise autensitet. I slike tilfeller beskriver vi enten bildet i alt-tagg eller gjengir teksten på bildet i løpende tekst.

Bilder som er pynt, er merket som dekorativt element. På den måten blir de ikke lest opp med talesyntese.


Video og lyd

Enkelte artikler har videobakgrunn. Videoene blir loopet kun én gang, slik at de ikke skal forstyrre for lesingen hos elever som har problemer med konsentrasjon når det er forstyrrende elementer på siden. 

Lyd og video har alternativer for dem som ikke kan høre innholdet. Dersom videoer blir brukt som en del av artikkelen, er de enten tekstet (også med synstolking), transkribert eller har et sammendrag av innholdet i løpende tekst. Noen ganger har vi valgt å bruke videoer for at også synshemmede skal få et inntrykk, for eksempel av en stemning eller av fortelleren i form av lyd.

Utgangspunktet for Skolerom er at vi bruker video i liten grad, med mindre det er vårt eget innhold. 

Skolerom har ikke lydfiler som alternativ. Vi mener at dette kan dekkes av tekst-til-tale-verktøy, men vurderer å ta i bruk andre verktøy (som «Engasjerende leser») i løsningen for å dekke også et slikt behov.


Størrelse på innhold

Du kan zoome inn til 400 % visning uten at du mister innhold og funksjonalitet. Ønsker du å zoome inn mer, kan du bruke innstillinger i nettleseren.

Skolerom har responsivt design, slik at innholdet tilpasser seg skjermstørrelsen. I mobilversjon bruker vi en ren tekstversjon for å være tilpasset en mindre skjermstørrelse.


Navigasjon

Alle handlinger som ellers blir gjort med mus, slik som det å klikke, velge, flytte eller forstørre, er tilgjengelig med tastatur. Du kan bruke tab-tasten og piltaster for å nå ulike menypunkter og for å navigere i sider og mellom oppgaver. Du kan aktivere med Enter-tasten og gå tilbake med Esc-tasten.