Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Skolerom samler inn og bruker personopplysninger.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Skolerom AS har det daglige ansvaret for nettbaserte behandlinger av personopplysninger på www.skolerom.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden, å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Skolerom og Screenpartner som har tilgang til persondata. En egen databehandleravtale mellom Skolerom og Screenpartner regulerer hvilken informasjon Screenpartner har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Skolerom bruker generiske analyseverktøy for statistiske formål. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn, tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Skolerom til andre aktører.

Vi respekterer også innstillinger for «Do Not Track» i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Brukere kan til enhver tid endre samtykkeinnstillinger i forhold til cookies.

Informasjon vi samler inn

Når du som bruker logger deg inn med Feide, så innhenter vi kun strukturen og rettighetsstyringen som ligger i Feide. 

Skolerom mottar følgende data fra Feide (under autentiseringsprosessen):

  • Navn eller brukerens kode (lærer eller elev) Eks: laerer_no856326499_1a_1 Testbruker
  • Email (Feide mailkonto)
  • Rolle (lærer eller elev)
  • Gruppetilhørighet (for eksempel klasse)

Brukerdata er tilgjengelig (autorisert) kun for følgende roller:

  • Lærere: har kun tilgang til sine egne elever
  • Systemadministratorer: kan bare få tilgang til listen over brukere (lærere og elever) for revisjonsformål
  • Dersom en bruker kun er på vår webside, samler vi ingen personopplysninger.

Hvordan vi bruker din informasjon

Personopplysningene brukes til å gi rettigheter til tjenesten når bruker har lisens eller prøvetilgang til tjenesten. Når avtalen opphører, skal data slettes i henhold til retningslinjer i den gjeldende DBA.

Hvordan vi deler informasjon

Superadministrator: Fem utvalgte ressurspersoner i Skolerom og Screenpartner har tilgang til personopplysninger. Alle superadministratorer har lik tilgang til data.

Datasenteret som benyttes er Amazon Web Services (AWS).

Oppbevaring av informasjonen din

Ovenstående data lagres i databasen og brukes i plattformen kun for identifikasjonsformål (visningsnavn eller kode på elevene til læreren). Dataene deles ikke med tredjeparter og ingen e-postmeldinger sendes til brukerne.

Ved opphør av databehandlertjenestene skal databehandleren slette alle personopplysninger som er behandlet på vegne av den behandlingsansvarlige. Inaktive registrerte blir automatisk slettet etter to år.

Her er vi i prosess med å vurdere om dataene kan slettes automatisk før fullgåtte to år.

Dine rettigheter

Brukere med Skoleromlisens

Ved opphør av databehandlertjenestene skal Skolerom slette alle personopplysninger som er behandlet på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bekrefte overfor den behandlingsansvarlige at dette er gjort dersom den behandlingsansvarlige krever sletting av disse opplysningene. Inaktive registrerte blir slettet automatisk etter to år.

Du kan til enhver tid be om innsyn til egne data.

Dersom du som bruker ønsker å endre ditt samtykke for informasjonskapsler, kan dette gjøres enkelt inne på vår informasjonskapselside. 

Om du ønsker tilgang til, korrigere eller slette dine personopplysninger eller motta en kopi av dine personopplysninger så ta kontakt med oss på post@skolerom.no

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene, eller du trekker tilbake samtykket til å behandle det samme for de nødvendige formålene, kan det hende du ikke kan få tilgang til eller kan bruke tjenestene i Skolerom.

Sikkerhet

Skolerom har løpende fokus på sikkerhet, og vi vurderer til enhver tid potensielle forbedringer i behandling av persondata. 

Databehandleravtale tegnes med alle kunder. All data som brukes i utviklingsmiljø og testmiljø anonymiseres. Vi følger retningslinjene for håndtering av personopplysninger iht. GDPR-forordningen. Personopplysningene lagres i driftsmiljø AWS. Dette befinner seg innenfor EU/EØS og sikrer data på server. Ingen utviklere har tilgang til produksjonsmiljø.

Det foreligger informasjonssikkerhetsrutiner.

Tredjeparts linker og bruk av din informasjon

Dataen deles ikke med tredjeparter. Systemet sender ingen e-poster til brukerne. 

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Denne personvernerklæringen gjelder ikke personvernreglene og annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver et nettsted eller en tjeneste som kan være tilgjengelig via en lenke på vår tjeneste. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene på alle nettsteder du besøker. Vi har ikke kontroll over og påtar oss ikke ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Data protection officer

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående hvordan vi behandler den informasjonen som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vårt personvernombud, Eva Bratvold. E-post: post@skolerom.no.

Nyhetsbrev

Orage bruker en løsning fra Campaign Monitor for å administrere abonnenter og sende ut nyhetsbrev. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. I løsningen føres det aggregert statistikk over brukeres aktivitet i nyhetsbrevet. Det logges hvor mange ganger et nyhetsbrev åpnes, hvor mange ganger ganger lenken til en artikkel er klikket på, hvor mange som melder seg av, og hvor mange e-poster vi får i retur.

Dersom du tar i bruk nyhetsbrevtjenesten vår, samtykker du til at vi oppbevarer navnet ditt og e-postadressen din i en database. Du kan når som helst slutte å abonnere på nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslenken som følger med i hvert nyhetsbrev.