Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kropp og helse

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Den Kloke er kjempegod til å tenke

Den Kloke er kjempegod til å tenke og jobber hele tiden for at du skal forstå hva som foregår rundt deg.

Noen ganger trenger Den Kloke litt hjelp. Kanskje Speideren eller Vokteren vet råd? Eller kanskje du kan spørre en person du stoler på?

Den kloke tenker

Den kloke trenger Skattkisten

Når du opplever noe vanskelig leter Den Kloke i Skattkisten for å finne en vei så du skal få til det du vil, samtidig som du tar hensyn til dem rundt deg.

Skattekisten – hukommelsen din

Hjernens dirigent

Vi kan si at Den Kloke er en slags dirigent, som får kroppen og hodet, følelsene og tankene våre til å spille sammen som et bra orkester. Når Den Kloke får orkesteret til å svinge, så føler vi at vi har alt under kontroll.

Illustrasjon av et orkester for barn

Det blir alltids litt krøll

Noen ganger kan vi komme i utakt, og da vil Den Kloke jobbe med å finne tilbake til kontrollen.

Det kan være viktig å finne ut hvorfor vi kom i utakt. Kanskje Vokteren ser en bjeffende hund.

Da må Den Kloke finne ut om vi skal gå en omvei, eller om den skal si fra til Vokteren at hunden ikke er så farlig likevel, og at vi bare kan fortsette rett frem.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hund som bjeffer

Vokteren kan ta over

Stort sett jobber Den Kloke, Vokteren og Speideren fint sammen. Men noen ganger roper Vokteren så høyt at Den kloke ikke rekker å tenke.

Det kan være veldig bra om du må hoppe unna en sykkel i vill fart.

Vokteren lytter
Barn på sykkel

Det kan være dumt at Vokteren tar over

Og noen ganger er det litt dumt. For Vokteren kan få deg til å la være å bli med på leken selv om du har veldig lyst.

Da må man roe ned Vokteren, for eksempel med rolig pust. Så kan Den kloke hjelpe deg å finne en god måte å bli med på.

Barn leker vannkrig

Speideren kan også overta

Det hender at Speideren har det så gøy at du bare hopper opp og ned av iver. Det kan være en herlig følelse.

Andre ganger kan det være slitsomt at Speideren er så ivrig. Da kan det være vanskelig å rydde bordet om du bare vil spille ball.

Da klarer ikke Den Kloke å tenke på noe annet en det Speideren roper om.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gutt er lei av å lese

Pust roer ned Vokteren og Speideren

Det hender altså at vi må hjelpe både Vokteren og Speideren til å roe seg så Den Kloke får tenkt seg om. Ofte må de sammen lete Skattkisten.

Hva annet enn dyp pust kan fungere?

Hvor bor Den kloke?

Den Kloke bor bak pannen. Den kloke samarbeider også med alle andre deler av hjernen.

Du husker lettere hvor Den kloke bor om du tar på din egen panne mens du tenker på den.

Oppgave

Øvelse gjør mester


Lag et tankekart sammen.

a) Hvorfor er det viktig å øve på ting?
b) Hvorfor er det viktig å gjøre feil?
c) Tenk på en gang du lærte noe uten å være klar over det.
d) Hvordan hadde du det en gang da du var sulten, sliten, sint, utrygg?
e) Hva tror du en hjerne trenger for å lære?

Hjernestruktur i sort og grønt
Oppgave

Et vrient mattestykke


Hvis læreren din ber deg om å gjøre et vrient mattestykke, hvilke av figurene er det som er aktive da? Hvem gjør at du vil gi opp og hvem får deg til å prøve igjen?

Hjernestruktur i sort og grønt
Oppgave

Kahoot om Den kloke


Visste du at jo mer du tenker over noe, jo enklere kan du hente det frem igjen? Det er derfor det er lurt å øve seg på gi plass til Den kloke. En måte er å repetere og det kan du gjøre gjennom å spille Kahoot.

Hjernestruktur i sort og grønt

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen. 

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images