Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Trøst er veldig viktig

Visste du at trøst er noe vi trenger når ting er vanskelige? Husker du en gang trøst var godt. Trøst kan være mange ulike ting. Vi skal snakke litt mer om hva slags trøst vi synes er bra når.

Alle trenger trøst

Barn og voksne kan bli lei seg. Eller redde eller sinte. Da trenger vi trøst. Trøst kan være veldig mye forskjellig. Og vi mennesker liker forskjellige ting som trøst.

Mor holder i og snakker med datteren sin som sitter i sengen.

Forskjellig trøst

Noen liker en klem eller å sitte på fanget til en de kjenner godt. Noen liker trøstende snakking. Noen vil bli sunget for eller vugget litt. Noen får trøst av en god bamse eller et kosedyr, mens andre kanskje liker best å sitte inntil med en arm rundt seg.

Det som er viktig er at du vet og kjenner når du trenger trøst, og at du vet hvilken trøst som virker for deg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt som holder en bamse

Be om trøst når du trenger det

Det beste er kanskje at noen kommer fort med trøst. Akkurat når du trenger det! Men det skjer ikke alltid. Da må vi kunne si fra om hva vi trenger av trøst. Og hvilken trøst som kan virke.

Redd jente holder hender med moren

Pausetid kan være bra som trøst

For eksempel kan det hende du må si at du trenger en kos, fordi du er lei deg. Eller at du må få trøst fordi du er sint.

Noen ganger er trøst også at du kan finne på noe annet. Som å tenke på noe annet eller gjøre noe annet. Pausetid kan også være viktig.

Kan du komme på en gang en pause virket?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Dame som slapper av i sofaen med hunden sin

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen.

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images