Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Behov er det vi trenger

I dag skal vi starte med en ny ting å lære om oss selv, nemlig behov. Det betyr det vi trenger. Hjernen hjelper oss å finne det vi trenger. Hjernen tenker mest på det vi trenger mest. Kan du tenke deg hvorfor det for eksempel er så vanskelig å lære noe når man er supersulten?

Barn som har hendene oppå hverandre
Ikoner

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen.

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images