Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Utforsking og problemløysing
  • Resonnering og argumentasjon

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Matematikk
  • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne
6. trinn
Matematikk
  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
6. trinn
Matematikk
  • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
9. trinn
Matematikk
  • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
9. trinn
Matematikk
  • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

Bier og geometri

Biene produserer honning som vi mennesker har stor nytte og glede av. Mange liker for eksempel honning i teen når man er forkjøla. Honningen blir laget i bikuber, og det er ikke helt tilfeldig hvordan de bygges.

Bier har nemlig forstått at den perfekte måten å bygge bikuber er ved hjelp av den geometriske formen heksagon. Den sekskantede figuren utnytter plassen svært godt når man skal bygge noe.

Heksagon

I geometri er heksagon en figur med seks hjørner og seks kanter. Med denne figuren kan biene utnytte plassen inni bikuben helt perfekt.

Her ser du hvordan du kan konstruere en heksagon som er symmetrisk.

Konstruksjon av heksagon
Bikuber

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!