Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Muntlig kommunikasjon
 • Språklig mangfold
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Undring og utforsking
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Norsk
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
4. trinn
Norsk
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Norsk
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
Norsk
 • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering

Bli bedre kjent – still spørsmål

Visste du at allerede som et lite barn begynte du å knytte deg til de nærmeste rundt deg?

Det å føle at vi kjenner noen andre og at vi ikke er alene, er viktig for absolutt alle mennesker. Men hvorfor er det sånn? Og hvordan kan vi bli bedre kjent med menneskene vi har rundt oss? Da må du være flink til å stille spørsmål!

To små jenter tråkker i sølevann

Gode spørsmål
til ulike situasjoner

Nå skal du få forslag til spørsmål som passer til ulike situasjoner og sammen med ulike mennesker. Disse kan du enten bare stille når det passer, eller du kan ta initiativet til at dere «leker» en bli-kjent-lek, hvor én stiller spørsmålene og alle skal svare (du også).

Med foreldre
 • Hva er det fineste som skjedde i dag? 
 • Hva ville du brukt pengene på, hvis du vant ti millioner kroner i Lotto? 
 • Er det noe du skulle ønske du var skikkelig god til?
Med besteforeldre
 • Hvilken matrett er du kjempegod til å lage? 
 • Hvem i hele verden har du lyst til å treffe, og hva ville du sagt hvis du traff han eller henne? 
 • Si en ting du er takknemlig for.
Med venner
 • Du får velge hva du vil i bursdagsgave, uten å tenke på pris. Hva ønsker du deg? 
 • Hvordan vil du beskrive dansestilen din? 
 • Hva tenker du på når du skal sove på kvelden?
Med lærere
 • Hva er det fineste som skjedde i dag? 
 • Hvis du fikk bestemme én ting som skulle endre seg i Norge, hva ville det vært? 
 • Hva er din favorittfilm?
Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Samtalestartere

Identitet og personlighet

 • Hvilken kjendis skulle du gjerne byttet liv med? 
 • Hvilke tre egenskaper synes du beskriver deg selv? 
 • Fortell om en gang du hadde skikkelig latterkrampe. 
 • Fortell om en gang du følte deg redd. 
 • Hva er det største komplimentet du har fått?
 • Hva ville du valgt av «å gå tur i skogen» og «løpe 60-meter’n på tid»? Hvorfor? 
 • Hvilken årstid liker du best, og hvorfor?
 • Hva er det beste du vet til middag?
 • Er det et yrke du tenker at du virkelig ikke passer til? 
 • Hvilket spørsmål skulle du ønske at noen stilte deg? 
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sort skrivebordslampe som lyser mot høyre på gul bakgrunn.
Samtalestartere

Fremtidsdrømmer

 • Hva liker du aller best å drive med på fritiden i dag? 
 • Hva tror du at du liker å drive med om ti år? 
 • Si tre positive ting om deg selv. 
 • Hva har du lyst til å jobbe med når du blir voksen, og hvorfor? 
 • Hvordan tror du verden ser ut om ti år? 
 • Hvor tror du at du bor om 20 år? 
 • Hvilket land drømmer du om å reise til nå i dag, og hvorfor? 
 • Hvilken veldedig sak vil du støtte, og hvorfor? 
 • Hvis du blir kjemperik som voksen, hva vil du bruke pengene på? 
 • Har du lyst til å reise ut i verdensrommet? Hvorfor / hvorfor ikke? 
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvitt søkelys på gul bakgrunn

Kilder:

 • Kvam, Kjersti:
  Bedre kjent-boka (2021)
  Oslo. Cappelen Damm.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images