Læreplantilkobling

Fag

Kroppsøving

Core Kjerneelementer

 • Bevegelse og kroppsleg læring
 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar
 • Uteaktivitetar og naturferdsel

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Kroppsøving
 • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
4. trinn
Kroppsøving
 • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen
7. trinn
Kroppsøving
 • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn
7. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
7. trinn
Kroppsøving
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv
10. trinn
Kroppsøving
 • vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
10. trinn
Kroppsøving
 • utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
10. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
VG2
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar
VG2
Kroppsøving
 • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet
VG3
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet
Eirik Lyssand

Den farlige skogen

 I skogen

Å være redd er like normalt som å puste. Det er rett og slett en del av det å være menneske. Og i skogen er det fort gjort å kjenne litt ekstra på denne redselen. Under finner du en liten liste over ting barn sier at de er redde for, og noen ord om hvordan du kan forholde deg til disse tingene.

av Eirik Lyssand
En liggende trestamme i skogen med sollyset flommende mellom trærne

Rovdyr

Ulv, bjørn, rev, gaupe og jerv. Disse flotte dyrene er vi så heldige å ha i norsk natur. Ikke så mange, dessverre. Felles for alle: De er redd for deg. Ville dyr vil ikke ha noe med mennesker å gjøre. De vil bare spise maten sin, sove og få unger. Derfor stikker de når de lukter, ser eller hører deg. Og det gjør de som regel veldig lenge før du ser dem.

Bjørn ligger i dvale og sover.

Elg

Skogens konge er også redd for deg. Men en elgku med kalv bør du se på fra avstand. Om du likevel skulle komme nærme, så trekk deg rolig unna.

Elgfamilie med ku og to kalver som går langs bredden av en innsjø

Hoggormen

Det finnes ikke hoggormer som beveger seg rundt for å bite mennesker.

De er redd for oss, de også. Så når vi tramper rundt i skogen, stikker hoggormen av. Den biter bare i selvforsvar. Hvis du blir bitt – som er ekstremt usannsynlig – så skal du ta det helt rolig. Om mulig holder du bittstedet hevet, uten press på. Er du med en voksen, kan du bli båret. Oppsøk lege.

Bilde av en slange som ligger i gresset med hode løftet

Jordveps

Hører du noe som minner om et vepsebol under bakken, så ikke la deg friste til å sjekke det ut nærmere. Bare finn et nytt sted å leke og utforske, og la vepsen være i fred. Det kan være at jordvepsen sover veldig dårlig, og den blir fort sint om en pinne eller noe annet kommer på besøk – og da stikker den.

En veps som sitter på et grønt blad

Oppsummering

Du skal ikke være redd for å gå i skogen. Men om du blir redd, så vit at det er helt normalt. Prøv å si til deg selv at det ikke er noe å være redd for. Da kan følelsen av redsel blir borte.

Mor med tre barn i ulik alder går tur i skogen om sommeren.

Artikkelserie skrevet av Eirik Lyssand for Skolerom.


Kilder:

Bilde- og videorettigheter: Getty Images