Eldre litteraturhistorie på null komma niks:

Del 2: Renessansen

Hvorfor skal du lese om skalden Gunlaug som ofret livet for sin store kjærlighet Helga? Eller om fantasiene til den forvirrede ridderen Don Quijote? Hva er vitsen med å lese eldgamle salmer om himmel og helvete? Eller komedien om stakkaren Jeppe som omtrent drikker seg i hjel? Alle disse tekstene er flere hundre år gamle. Holder det ikke å lese litteratur fra vårt eget århundre?

Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.
Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.

Eldre tekster kan lære oss mye om fortiden

Felles for tekstene som ble referert til akkurat, eller egentlig de fleste eldre tekster, er at de har potensiale til å lære oss mye om samfunnet på den tiden de ble skrevet. Eldre litteratur er som en nøkkel inn til de ideene, tankene og verdiene som stod sentralt i den perioden teksten ble skrevet. Ved å lese eldre litteratur blir vi kjent med mennesker som vokste opp under helt andre vilkår enn vi gjør i dag.

Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.
Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!