Eldre litteraturhistorie på null komma niks:

Del 5: Romantikken

Hvorfor skal du lese om skalden Gunlaug som ofret livet for sin store kjærlighet Helga? Eller om fantasiene til den forvirrede ridderen Don Quijote? Hva er vitsen med å lese eldgamle salmer om himmel og helvete? Eller komedien om stakkaren Jeppe som omtrent drikker seg i hjel? Alle disse tekstene er flere hundre år gamle. Holder det ikke å lese litteratur fra vårt eget århundre?

Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.
Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.

Eldre tekster kan lære oss mye om fortiden

Felles for tekstene som ble referert til ovenfor, eller egentlig de fleste eldre tekster, er at de har potensiale til å lære oss mye om samfunnet på den tiden de ble skrevet. Eldre litteratur er som en nøkkel inn til de ideene, tankene og verdiene som stod sentralt i den perioden teksten ble skrevet. Ved å lese eldre litteratur blir vi kjent med mennesker som vokste opp under helt andre vilkår enn oss selv.

Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.
Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!