En million arter i fare!

Visste du at over en million arter står i fare for å bli utryddet på jorda? Bare i Norge trues over 2700 arter. Hvorfor forsvinner dyr og planter, og hva betyr det for det biologiske mangfoldet?

📷  Papegøyerørsoppen  er en kritisk truet art i Norge.

Papegøyerørsopp
Papegøyerørsopp

Biologisk mangfold

På jorda har vi et rikt dyre- og planteliv. Det finnes bitte små insekter, enorme dyr i havet og millioner av grønne planter. Dette kaller vi et biologisk mangfold.

Men mange av artene forsvinner. De forsvinner raskere enn noen gang tidligere i historien. FN har regnet ut at en million arter er i fare. Hovedgrunnen er menneskene.

Alle taper på at dyr og planter forsvinner

Utryddelsen av dyre- og plantelivet får store følger for alle. Med tap av biologisk mangfold får vi et stort problem med matproduksjon. Vi får også problemer med tilgang til vann, og klimaet forandres. I tillegg øker risikoen for pandemier.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!