En million arter i fare!

Visste du at over en million arter står i fare for å bli utryddet på jorda? Bare i Norge trues over 2700 arter. Hvorfor forsvinner dyr og planter, og hva betyr det for det biologiske mangfoldet?

📷  Papegøyerørsoppen  er en kritisk truet art i Norge.

Papegøyerørsopp
Papegøyerørsopp

Biologisk mangfold

På jorda har vi et rikt dyre- og planteliv. Det finnes bitte små insekter, enorme dyr i havet og millioner av grønne planter. Dette kaller vi et biologisk mangfold. 

Men mange av artene forsvinner. De forsvinner raskere enn noen gang tidligere i historien. FN har regnet ut at en million arter er i fare. Hovedgrunnen er menneskene.

Alle taper på at dyr og planter forsvinner

Alle taper på at det biologiske mangfoldet forsvinner. Mennesket får et stort problem med matproduksjon, og vi kan få problemer med tilgang til vann. Klimaet forandres, og risikoen for pandemier øker.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen
Insekthus i en hage bygd av naturlige materialer fra naturen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!