EU – Den europeiske union

Hvorfor ble EU opprettet og når skjedde det? Det startet som et fredsprosjekt i Europa, men har møtt på mange utfordringer.

Accessibility icon EU – Den europeiske union

Fra krig til fred

Etter 1. og 2. verdenskrig lå Europa i ruiner etter mange år med konflikter og krig.

I 1950 foreslo den franske utenriksministeren, Robert Schuman, å opprette noe som ble kalt Den europeiske kull- og stålunionen. Hensikten var å få landene til å samarbeide om handel og økonomi, fremfor å gå til krig med hverandre. Avtalen trådte i kraft i 1952, og var starten på det vi i dag kjenner som EU.

De første landene som var med i unionen var Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg.

Kullfabrikker
Kullfabrikker

EUs fire friheter

EU bygger hele sin organisasjon på de fire friheter. Disse ble skrevet i Romatraktaten i 1957. Traktat er en avtale, og målet var å skape mest mulig frihet innenfor unionen.

De fire frihetene til EU er …

  • … fri flyt av tjenester. Hvis en kommune skal bygge et nytt rådhus, må de legge ut dette på anbud. Da kan alle byggeselskaper fra EU konkurrere om å få bygge det. De som har det beste tilbudet, vinner anbudet.
  • … fri flyt av kapital. Penger kan settes inn i banker hvor som helst i EU.
  • … fri flyt av varer. EU-land kan selge sine varer til andre EU-land uten å betale ekstra toll (avgift).
  • … fri flyt av mennesker. Alle i EU kan flytte til et annet EU-land for å jobbe og studere.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Containerskip
Containerskip

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!